Новини

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРСР 2014-2020 Г. ЗА 2018 Г

Полезно Дата: 04.01.18
Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22.12.2017 г. заседание. За повече информация, моля натиснете Индикативен график – ПРСР 2018