ОбратноАктуални програми

ОП Региони в растеж

На 17.11.2014 г. одобреният проект на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 е изпратен за официално одобрение от Европейската комисия. 

Индикативна Годишна работна програма на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2015 г.