ОбратноАктуални програми

ОП Човешки ресурси 2014-2020

Проектът на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 е изпратен за официално одобрение от страна на Европейската комисия. 

Инкативна Годишна работна програма на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. за 2015 г.