ОбратноАктуални програми

ОП "Добро управление" 2014-2020

ОП "Добро управление" 2014-2020 е официално одобрение от страна на Европейската комисия.  

Индикативна годишна работна програма по ОПДУ за 2015 г.