ОбратноАктуални програми

ОП "Околна среда" 2014-2020

Проектът на оперативна програма „Околна среда" 2014 – 2020 г и съпътстващите документи са изпратени за одобрение до Европейската комисия на 28 ноември 2014 г.

 

Индикативна годишна работна програма на ОПОС за 2015 г.