ОбратноАктуални програми

Приключи първият прием по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

На 08.07.2015 г. приключи приемът на проекти за компании от нискотехнологичните и средно - нискотехнологичните промишлени производства. Следващият краен срок е 08.09.2015 г., до когато проектни предложения могат да подават компании, развиващи основната си икономическа дейност в някои от следните кодове и отговарящи на останалите изисквания за допустмост по процедурата: 

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Не се колебайте да се свържете с нас ! 

За повече информация натиснете тук