ОбратноНовини и събития
Основните промени при втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Основните промени при втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

На 12.10.2016 г. на събитие на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България, проведено в град Пловдив, Георги Грънчаров – Управител на „Интер Консулт Груп” ООД представи Основните промени при втория прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Г-н Грънчаров подробно обясни промените на критериите за оценка на проектите, Списъка с културите и животните попадащи в приоритетните сектори, промените в грантовото финансиране, както и новостите в Постановление на Министерски съвет № 160 от 01.07.2016г. за регламентиране на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договори за кандидати.

 

Допустими бенефициенти по мярката са:

• Земеделски производители (физически и юридически лица);

• Групи на производители.

Бюджет 2016: 237 млн. евро

Период на прием: 26 октомври – 7 декември 2016 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас в най-кратки срокове!

 

1606 София, ул. Бузлуджа 29, оф.2, Т +359 2 954 11 40, Ф +359 2 954 11 20, office@icg.bg, www.icg.bg

7000 Русе, ул. А. Буров 2, ет.3, Т +359 82 870 400, Ф +359 82 870 399, office_russe@icg.bg