ОбратноНовини и събития
Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност публикува за Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност публикува за Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" по приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" на програмата.

Източник: www.opic.bg