ОбратноОбучение

Прочетете повече за обученията, които ви предлагаме.

Професионално обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ

СНЦ „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА”

ЛИЦЕНЗИЯ № 200912761

може да извършва и удостоверява професионално обучение по следните професии и специалности:

1. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030

1.1. Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, трета степен на професионална квалификация.

2. Професия “Оператор на компютър”, код 482030

2.1. Специалност “Текстообработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация.

3. Професия “Икономист”, код 345120

3.1. Специалност “Индустрия”, код 3451201, трета степен на професионална квалификация.

3.2. Специалност “Търговия”, код 3451202, трета степен на професионална квалификация.

3.3. Специалност “Земеделско стопанство”, код 3451203, трета степен на професионална квалификация.

3.4. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, трета степен на професионална квалификация.

4. Професия “Офис – мениджър”, код 346010

4.1. Специалност “Бизнес администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация.

5. Професия „Животновъд”, код 621050

5.1. Специалност „Говедовъдство”, код 6210502, втора степен на професионална квалификация.

5.2. Специалност „Овцевъдство”, код 6210503, втора степен на професионална квалификация.

5.3. Специалност „Свиневъдство”, код 6210504, втора степен на професионална квалификация.

5.4. Специалност „Птицевъдство, код 6210505, втора степен на професионална квалификация.

5.5. Специалност „Зайцевъдство”, код 6210506, втора степен на професионална квалификация.

5.6. Специалност „Пчеларство”, код 6210507, втора степен на професионална квалификация.

5.7. Специалност „Коневъдство и конна езда”, код 6210508, втора степен на професионална квалификация.

6. Професия “Фермер”, код 621060

6.1. Специалност „Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална квалификация.

6.2. Специалност “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602,  втора степен на професионална квалификация.

7. Професия “Лозаровинар”, код 621090

7.1. Специалност “Лозаровинарство”, код 6210901,  втора степен на професионална квалификация.

8. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020

8.1. Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

8.2. Специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010

9.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация.

9.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.

10. Професия “Еколог”, код 851010

10.1. Специалност “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, трета степен на професионална квалификация.

 

От 2016 година СНЦ „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА” разшири лицензията си със следните професии и специалности:

1. Професия "Продавач–консултант", код: 341020

1.1. Специалност "Продавач–консултант", код: 3410201, втора степен професионална квалификация

2. Професия "Търговски представител", код: 341040

2.1. Специалност "Търговия на едро и дребно", код: 3410401, трета степен професионална квалификация

3. Професия "Оператор в хранителновкусовата промишленост", код: 541020

3.1. Специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, втора степен професионална квалификация

4. Професия "Хлебар–сладкар", код: 541030

4.1. Специалност "Производство на сладкарски изделия", код: 5410302, втора степен професионална квалификация

5. Професия "Оператор в текстилното производство", код 542030

5.1. Специалност "Плетачно производство", код 5420303, втора степен професионална квалификация

6. Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050

6.1 Специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501, втора степен професионална квалификация

7. Професия "Шивач", код 542110

7.1. Специалност "Шивачество", код 5421101, първа степен професионална квалификация

8. Професия "Готвач", код: 811070

8.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код: 8110701, втора степен професионална квалификация

9. Професия "Оператор в дървообработването", код: 543020

9.1. Специалност "Производство на мебели", код: 5430201, втора степен професионална квалификация