ОбратноУслуги

Семинари и презентации за осигуряване на информираност;

Презентации по актуални теми, свързани с грантовото финансиране са традиция за ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП. Мероприятията са плод на съвместните усилия с нашите партньори – банки, браншови и отраслови организации.

 

Ползи

Резултат

 

Имате възможност да осигурите информация за вашата браншова/ партньорска/ работодателска организация.

Нови идеи и проекти, от които да се възползвате заедно или поотделно.

Повишаване на репутацията ви пред вашите партньори.

По-конкурентноспособни сте, расте и бизнесът ви.