ОбратноУслуги

Разработване на проектно предложение и подготовка на необходимата документация за кандидатстване;

Качествената и навременна подготовка на документите за кандидатстване зависи от активното участие на двете страни - консултант и клиент.

 

Можете да разчитате на нас за:

 

• Консултация по изискванията на конкретната процедура за кандидатстване и необходимите придружителни документи;

  

• Подготовка на формуляр за кандидатстване, съдържащ подробно описание на проекта, предвидените дейности, график за изпълнение,  бюджет на проекта и всички други документи, необходими за кандидатстване;

 

• Проверка на представените от клиента придружителни документи;

 

• Пълно окомплектоване на проекта;

 

• Внасяне на проекта;

 

• Проследяване на процеса на оценка на проектното предложение, комуникация с Управляващия орган и съдействие при подготовка на допълнително изискуеми документи;

 

• Съдействие при подготовка на документи, необходими за подписване на договор за безвъзмездна помощ;

 

 

 

 

Ползи

Резултат

 

Минимизиране на ангажиментите ви за подготовка на документацията за кандидатстване.

Професионално подготвени документи за кандидатстване.

Проектното ви предложение е в завършена фаза качествено и в срок.

Входящ номер за преминаване към етапа на оценка на проектното предложение.