Услуга, предлагана от:

ICN

Стандартите са средство, чрез което всяка организация може да управлява процесите и дейностите си така, че нейните продукти или услуги да отговарят на целите, които си е поставила: за удовлетворяване на изискванията на клиента за качество, за съответствие с изискванията на нормативните актове, за опазване на околната среда и др.

Предлагани услуги

Качество – ISO 9001; ISO/TS 16949 – качество в автомобилостроенето

Околна среда – ISO 14001

Здраве и безопасност при работа – BS OHSAS 18001

Сигурност на информацията – ISO/IEC 27001

Системи за управление на ИТ услугите – ISO 20000

Верига за доставки – ISO 28000

Социална отговорност – ISO 26000

Енергийна ефективност – ISO 50001

Риск – ISO 31000

Безопасност на храните – ISO 22000; HACCP; IFS; FSSC