Огнян Ангелов

Огнян Ангелов е мениджър на девизия Програма за развитие на селските райони в екипа на Интер Консулт. Разполага с богат опит в разработката и управлението на проекти от ПРСР 2007-2013, ПРСР 2014-2020, подход Лидер, ОПРСР 2007-2013, Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и др. селскостопански и пазарни механизми с грантово финансиране. Доказан експерт в сферите на финансиране на сектор „Земеделие“ и хранително-вкусова промишленост. За периода от 2011 до този момент подготвя и управлява успешно инвестиционни проекти на обща стойност над 65 млн. лв.

Огнян е магистър по „Управление на международни проекти“ от УНСС гр. София.