Всички новиниНовини и събития
Процедура
18.01.2017

Процедура "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Здравейте, приятели!   Предстои отварянето на процедура BG16RFOP002-3.002 "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ...
Подмярка 4.2
18.01.2017

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Изисквания към кандидатите 1. Земеделски производители (ЕТ и Юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане...
За пръв път през този програмен период ще могат да кандидатстват ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ, чрез процедура BG05M9OP001-1.019 - Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността
05.01.2017

За пръв път през този програмен период ще могат да кандидатстват ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ,...

Обща цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено...
Запитване
Организация
Тел./Факс
E-mail
Лице за контакт
Вид услуга
  • подготовка на проекто-предложение
  • управление на спечелен проект
  • специлизирано обучение
  • подготовка за финансово-икономически анализ

Прочети ощеЗа нас

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е частна консултантска компания с основна дейност в сферата на публичното финансиране.

Екипът на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП е изграден от професионалисти с експертиза в различни сфери на икономиката - маркетинг, финанси, агро бизнес, човешки ресурси и др.

Мисия: Работим, за да помагаме на клиентите си да развиват потенциала си за растеж, да са все по-конкурентоспособни, ефективни и печеливши.

 

Прочети ощеУслуги
Можете да разчитате на нас за:

Консултантски услуги за реализация на пълен проектен цикъл - от формулиране на идеята до получаване на безвъзмездна помощ.

 

Обучения - професионални и ключови компетентности.

 

Прочети ощеКлиенти и партньори
Разполагаме с широк кръг партньорски организации

Успехът на ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП се основава на високото качество на предлаганите услуги, фокуса върху специфичните потребности на клиента и богатия опит и знания в областта на разработването и управлението на проекти. Основните цели, които си поставя компанията са свързани с достигането на висока степен на усвояeмост на средствата от българския бизнес, местните и централни власти и от цялото българско общество. Отличното познаване на предмета и методиката на работа ни позволява да ви консултираме бързо, компетентно и качествено така, че да извлечете максимална полза от предлаганите на българския пазар възможности за финансиране.

 

ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП поддържа устойчиви взаимоотношения с организации от различни области.

 

Подпомагаме клиентите си в осъществяването на полезни за тях партньорства.