Новини

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАСОКИТЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ КАНДИДАТИ ПО ПЪРВА ОГРАНИЧЕНА ПОКАНА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ VІ-А БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2021 – 2027

Актуално Дата: 15.03.23

Насоките за предварително определените кандидати по Първаограничена покана за стратегическо предложение на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Турция 2021 – 2027 са изменени с Решение на Комитета за наблюдение от 13 март 2023 г.

Ревизираните Насоки можете са публикувани на интернет страницата на програмата, както и по-долу.

Актуализираният срок за подаване на Стратегическо проектно предложение е 23март2023 г., 17:00 ч. българско местно време.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на Програмата.

Изменение на насоките за кандидатстване