Новини

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Актуално Дата: 03.08.21

На 27 юли 2021 г. чрез платформата WebEx се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г.

В рамките на заседанието беше представен ревизираният четвърти вариант на ПКИП 2021-2027 г., който в края на срещата получи официално одобрение от членовете на ТРГ.

Пълният документ можете да прочетете тук: Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027