Новини

Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.

Актуално Дата: 25.01.23

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.
Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПКИП за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща publicconsult.PCIE@mig.gov.bg, не по-късно от 30.01.2023 г.

Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2023 г.