Актуално

Актуално
Фонд „Условия на труд“
30.03.18
Актуално
Национална програма за младежта (2016-2020) за 2018 г.
16.02.18
Актуално
Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ през ИСУН
14.02.18
Актуално
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ - „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“
12.02.18
Актуално
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
29.01.18
Актуално
МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“
14.12.17
Актуално
СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020
01.12.17
Актуално
МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020
01.12.17