Актуално

Актуално
МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“
14.12.17
Актуално
СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020
01.12.17
Актуално
МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020
01.12.17
Актуално
45% са договорените суми до момента по ОП за периода 2014-2020 г.
01.12.17
Актуално
Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПИК 2014-2020
01.12.17
Актуално
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите
22.11.17