Успешни проекти

„МЕРКЕЗ” ООД

ПРСР
Стойност на проекта:
1 486 457,70 лв.
Стойност на БФП:
734 838,65 лв.
Срок на изпълнение:
1 година

С настоящото писмо фирма „МЕРКЕЗ” ООД изразява своята удовлетвореност от ползотворното си сътрудничество с „Интер Консулт Агро” ООД. При съвместната ни досегашна работа, „Интер Консулт Агро” се справи с поетите задължения професионално и в определените за това срокове. Компанията разполага с високо квалифициран, отговорен и професионално изпълняващ задълженията си персонал. „Интер Консулт Агро” изготви за нас няколко проекта по Програмата за развитие на селските райони, като партньорството ни датира още от предния програмен период 2007 – 2013г. С новия програмен период 2014 – 2020г. стартирахме и изпълнихме още един проект, като стойността на получената безвъзмездна помощ беше  734 838,65 лева, а стойността на целия проект е 1 486 457,70 лева.

Показаното качество на работа от ръководния екип и консултантите на „Интер Консулт Агро” ни позволява да дадем висока оценка за извършените услуги и да препоръчваме компанията като лоялен и доказан партньор.

Още успешни проекти