Успешни проекти

Пластхим-Т АД

ОП "Конкурентоспособност"
Стойност на проекта:
2 709 634,00 лв.
Стойност на БФП:
1 354 817,00 лв.
Срок на изпълнение:
2 години

Пластхим-Т АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки в България, и на Балканския полуостров.

Компанията се нарежда също и сред най-големите производители на ВОРР фолио в Европа. Вече над 50 години Пластхим-Т доставя на своите клиенти продукти с изключително високо качество и гради успешно имиджа си както в България, така и в чужбина.

„През 2014 г. „Пластхим-Т“ АД успешно повиши конкурентоспособността си благодарение на инвестицията си в закупуване на модерна и енергоспестяваща екструдерна инсталация за раздувно трислойно полиетиленово фолио в завода си в гр. Тервел.  Проектът бе успешно реализиран с активното участие и подкрепа на нашите партньори „Интер Консулт Груп“ ЕООД през всички етапи на реализация на инвестицията, като бе използвано финансиране по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

 

Още успешни проекти