Успешни проекти

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД

ПРСР
Стойност на проекта:
640 109,29 лв.
Стойност на БФП:
320 054,64 лв.
Срок на изпълнение:
1 година

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД е компания с установено трайно присъствие на пазара вече над 10 години, благодарение на качествените суровини и новите технологии, които използва при производството на своите продукти.

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД разполага с още по-модерно технологично оборудване за преработка  на червени и бели меса, закупено чрез финансовата подкрепа по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., благодарение на консултантската организация ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД.

ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО ООД е фирма с голям опит и разполага с най-компетентния персонал в тази област. Изказваме искрена благодарност за успешното изпълнение на проекта и се надяваме за бъдещо още по-ползотворно сътрудничество в тази област.

Още успешни проекти