Успешни проекти

Яйцепром АД

ПРСР
Стойност на проекта:
2 154 429.11 лв
Стойност на БФП:
861 771.65 лв
Срок на изпълнение:
36 месеца

Обект на инвестицията по проекта е закупуването на специализирано технологично оборудване за отглеждане на свободни кокошки-носачки – тип волиер за три сгради и една сграда за подрастващ волиер, всяка с различен капацитет от 13862 до 20 022 броя отглеждани птици.

 

Целта на инвестицията е свързана със увеличаване на производството на яйца от кокошки носачки, въвеждане на нови технологии на производство, модернизиране на съществуващите производствени бази. След реализацията на инвестицията двата обекта на фирмата ще отговарят на всички европейски стандарти за хуманно отглеждане на животни, а благодарение модерното оборудване, обект на настоящия инвестиционен проект, ще се осигури също висока производителност и рентабилност.

Още успешни проекти