Услуга, предлагана от:

ebsc

СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса. ЦПО – Център за професионално обучение

СНЦ „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА” е организация, създадена през 2007г., чийто основни компетенции са в областта на провеждането на професионално обучение и обучения по ключови компетентности.

От началото на 2009г. към сдружението функционира Център за професионално обучение, притежаващ ЛИЦЕНЗИЯ № 200912761, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, която му дава право да извършва и удостоверява обучения по утвърдени професии и специалности.

Професионално обучение

1. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030
1.1. Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Оператор на компютър”, код 482030
2.1. Специалност “Текстообработване”, код 4820301, първа степен на професионална квалификация.
3. Професия “Икономист”, код 345120
3.1. Специалност “Индустрия”, код 3451201, трета степен на професионална квалификация.
3.2. Специалност “Търговия”, код 3451202, трета степен на професионална квалификация.
3.3. Специалност “Земеделско стопанство”, код 3451203, трета степен на професионална квалификация.
3.4. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Офис – мениджър”, код 346010
4.1. Специалност “Бизнес администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация.
5. Професия „Животновъд”, код 621050
5.1. Специалност „Говедовъдство”, код 6210502, втора степен на професионална квалификация.
5.2. Специалност „Овцевъдство”, код 6210503, втора степен на професионална квалификация.
5.3. Специалност „Свиневъдство”, код 6210504, втора степен на професионална квалификация.
5.4. Специалност „Птицевъдство, код 6210505, втора степен на професионална квалификация.
5.5. Специалност „Зайцевъдство”, код 6210506, втора степен на професионална квалификация.
5.6. Специалност „Пчеларство”, код 6210507, втора степен на професионална квалификация.
5.7. Специалност „Коневъдство и конна езда”, код 6210508, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Фермер”, код 621060
6.1. Специалност „Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална квалификация.
6.2. Специалност “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Лозаровинар”, код 621090
7.1. Специалност “Лозаровинарство”, код 6210901, втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Сътрудник социални дейности”, код 762020
8.1. Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.
8.2. Специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.
9. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010
9.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация.
9.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Еколог”, код 851010
10.1. Специалност “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, трета степен на професионална квалификация.
От 2016 година СНЦ „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА” разшири лицензията си със следните професии и специалности:
1. Професия „Продавач–консултант“, код: 341020
1.1. Специалност „Продавач–консултант“, код: 3410201, втора степен професионална квалификация
2. Професия „Търговски представител“, код: 341040
2.1. Специалност „Търговия на едро и дребно“, код: 3410401, трета степен професионална квалификация
3. Професия „Оператор в хранително–вкусовата промишленост“, код: 541020
3.1. Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“, код 5410203, втора степен професионална квалификация
4. Професия „Хлебар–сладкар“, код: 541030
4.1. Специалност „Производство на сладкарски изделия“, код: 5410302, втора степен професионална квалификация
5. Професия „Оператор в текстилното производство“, код 542030
5.1. Специалност „Плетачно производство“, код 5420303, втора степен професионална квалификация
6. Професия „Оператор в производството на облекло“, код 542050
6.1 Специалност „Производство на облекло от текстил“, код 5420501, втора степен професионална квалификация
7. Професия „Шивач“, код 542110
7.1. Специалност „Шивачество“, код 5421101, първа степен професионална квалификация
8. Професия „Готвач“, код: 811070
8.1. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, код: 8110701, втора степен професионална квалификация
9. Професия „Оператор в дървообработването“, код: 543020
9.1. Специалност „Производство на мебели“, код: 5430201, втора степен професионална квалификация

Ключово обучение

Център за обучение към Сдружение „Европейски център в подкрепа на бизнеса” Ви предлага следните обучения, резултатите от които могат да бъдат използвани веднага в практиката:

 • Презентационни умения – 16 уч. часа;
 • Английски език – 300 уч. часа;
 • Работа с основни текстообработващи програми – 50 уч. часа;
 • Работа с електронни таблици – 50 уч. часа;
 • Създаване и работа с бази данни – 46 уч. часа;
 • Corel Draw – Компютърна графика – 46 уч. часа;
 • Управление на времето – 40 уч. часа;
 • Умения за управление на стреса – 32 уч. часа;
 • Умения за мотивация и стимулиране изпълнението на работните задачи – 32 уч. часа;
 • Управление на конфликти – 40 уч. часа;
 • Планиране и ръководство на проекти – 40 уч. часа;
 • Умения за въздействие – 32 уч. часа;
 • Управление на риска при изпълнението на проекти – 30 уч. часа;
 • Търговски умения – 40 уч. часа;
 • Водене на ефективни преговори – 32 уч. часа;
 • Обученията приключват с издаването на Сертификат.