Новини

29 НОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАИ ЩЕ СЕ ДВИЖАТ ПО ЛИНИИ № 4, 5 И 18 В СОФИЯ

Актуално Дата: 15.03.23

На церемония днес бяха представени новите електрически трамваи за модернизиране на градския транспорт в София, закупени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

В трамвайната демонстрация се включиха Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства, Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Гост на събитието беше Агнес Монфре, Ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК.

Новите 29 нископодови трамваи ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт“ ЕАД по съществуващи трамвайни линии № 4, 5 и 18 на Столичния градски транспорт. Експлоатацията на електрическите превозни средства ще доведе до подобряване качеството на атмосферния въздух, достъпността и комфорта на пътниците, както и до намаляване на разходите за експлоатация на подвижния състав.

„Целта е ясна – трябва да направим нашите градове по-чисти, а нашите работни места по-екологосъобразни чрез прилагане на иновативни и зелени решения за обществения транспорт. В ход е мащабна трансформация на начина, по който гледаме на транспорта в градовете и вярвам, че днешният проект ни сочи вярната посока за това“ каза вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той отбеляза, че това е поредният успешен проект, реализиран с европейско финансиране, чийто резултати са видими и осезаеми и допринасят директно за качеството на живот на хората.

Новите трамвайни мотриси са нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижни хора. Превозните средства разполагат със стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Снабдени са с високоефективна електрическа отоплителна система и две отделни климатични системи – за охлаждане на пътническия салон и на кабината на водача.

„Трябва да сме наясно, че ежедневно десетки хиляди граждани ще ползват по-бърза, качествена и комфортна услуга и едновременно с това всички ще се радваме на ползата от това да живеем в по-здрава и чиста околна среда. Ако това е пътят, нека вървим устойчиво по него“, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя добави, че устойчивата политика за трайно подобряване качеството на атмосферния въздух е поставила своето начало още в предходния програмен период и продължава в настоящия, и в Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. “.

Агнес Монфре от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК даде висока оценка на проекта и отбеляза, че това е пътят към по-зелена и по-интелигентна София, която расте, но не старее и е все по-близо до гражданите.

Доставката на новите нископодови съчленени трамваи е финансирана по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух с бенефициент Столична община Инвестицията е в размер на над 117 млн. лв., като над 97 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ, осигурена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Това е един от трите проекта по ОПОС за общо 145 електрически превозни средства за обществения транспорт в столицата. Очаква се с използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишно.