За нас

За нас

Ние сме „Интер Консулт Груп“ ООД и от 2007 г. насам предоставяме професионална подкрепа за успешна подготовка и реализация в проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС – Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство. С цел да сме по-близо до нашите клиенти и партньори, стартирахме и до днес успешно извършваме дейността си в собствени офиси в градовете София, Русе и Варна.

Ние от „Интер Консулт Груп“ ООД създадохме и утвърдихме собствена марка и облик, в условията на динамична и конкурентна консултантска среда. Индивидуалният подход към клиента и високата експертиза на екипа са в основата на доверието на клиентите и партньорите ни.

„Като всяко едно начало имаше много трудности, но това не ни демотивира, а напротив – направи ни по – амбициозни! Всяка една стъпка нагоре по стълбицата на успеха ни даваше удовлетвореност, а всеки един успешен проект – увереност!“ – Георги Грънчаров – управител на „Интер Консулт Груп“ ООД.

Практиката ни е да работим в тясно сътрудничество с клиентите за постигането на високи резултати и непрекъснато подобрение. След дефиниране на бизнес идеята, предмет на проектно предложение, основна цел на екипа от консултанти е да поемат изцяло неговата подготовка и административно управление, докато клиентите успешно ръководят своя бизнес и ежедневните си ангажименти.

За своята 10-годишна история можем да се похвалим с над 400 успешни проекта и около 200 млн. лева осигурена безвъзмездна финансова помощ за нашите клиенти. Най-добрата референция за качеството на работа и високата степен на доверие е големият брой на клиенти с два и повече успешни проекти, които за последните три години представляват 50% от портфейла на компанията.

Пътят на успеха не е труден, когато го познавате!
Доверете се на екипа на "Интер Консулт Груп" ООД. Нашето мото е:

Ние знаем пътя!

Опит

2 офиса 

9 консултанта

със специфична експертиза

Над 500 одобрени

за финансиране проекта

Обща стойност на одобрените за
финансиране проекти
над 280 млн.лв.

Обща стойност на осигурена БФП
по одобрени за финансиране проекти
над 180 млн.лв

Повече от 100 клиента с повече

от 1 проект