За нас

Успешни проекти:
630

Обща стойност на проекти:
421,760,139.89 лв.

Обща стойност БФП:
255,216,479.35 лв.

Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПластхим-Т АД
ОбщинаАксаково
Наименование на проектаНамаляване на енергоемкостта на производството в ''Пластхим - Т'' АД
Стойност проект2,709,634.00 лв.
Стойност БФП1,354,817.00 лв.
БенефициентЕТ Гри Агро – Асен Григоров
ОбщинаАксаково
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект731,113.32 лв.
Стойност БФП365,556.66 лв.
БенефициентЖелев агро ЕООД
ОбщинаАксаково
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЧЗП Атанас Атанасов
ОбщинаАксаково
Наименование на проектаЗакупуване на оборудване и изграждане на торохранилище за кравеферма
Стойност проект109,392.00 лв.
Стойност БФП65,635.20 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Митко Петров – МСП
ОбщинаБалчик
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника, прикачен инвентар и силози, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти
Стойност проект2,504,732.00 лв.
Стойност БФП1,001,892.80 лв.
БенефициентЕко Агро АД
ОбщинаБалчик
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект717,038.00 лв.
Стойност БФП286,815.20 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЗавод за хартия - Белово АД
ОбщинаБелово
Наименование на проектаПовишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързан с внедряването на шест иновативни продукта
Стойност проект3,308,902.00 лв.
Стойност БФП1,654,451.00 лв.
БенефициентЗавод за хартия - Белово АД
ОбщинаБелово
Наименование на проекта"Завод за хартия Белово" АД - модерна и конкурентноспособна компания с европейско присъствие - ангажирана и отговорна за опразване на околната среда
Стойност проект93,997.00 лв.
Стойност БФП46,999.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентМагура АД
ОбщинаБелоградчик
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за производство на зърнено-житни култури и отглеждане на лозя
Стойност проект269,198.10 лв.
Стойност БФП134,599.05 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентКомпас ЕООД
ОбщинаБерковица
Наименование на проектаРемонт на производствена сграда и технологично обновление на Компас ЕООД
Стойност проект614,154.00 лв.
Стойност БФП307,077.15 лв.
БенефициентКомпас ООД
ОбщинаБерковица
Наименование на проектаРазширение на пречиствателна станция за отпадъчни води, с.Комарево и внедряване на ERP система
Стойност проект239,703.99 лв.
Стойност БФП142,418.75 лв.
БенефициентЕТ Конекс – Петър Каменов
ОбщинаБерковица
Наименование на проектаИзграждане на къща за гости в с. Бързия, община Берковица
Стойност проект297,670.00 лв.
Стойност БФП208,369.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентДжи Ви 01 ЕООД
ОбщинаБлагоевград
Наименование на проектаОбучения за заети лица в "Джи Ви 01" ЕООД
Стойност проект78,300.00 лв.
Стойност БФП78,300.00 лв.
БенефициентЮгозападен университет -Благоевград
ОбщинаБлагоевград
Наименование на проектаРазвитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Стойност проект584,187.00 лв.
Стойност БФП584,187.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентДагон Фиш ЕООД
ОбщинаБрезник
Наименование на проектаИнвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
Стойност проект2,033,810.16 лв.
Стойност БФП1,220,286.09 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов”, град Бургас
ОбщинаБургас
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов”, град Бургас в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект95,163.00 лв.
Стойност БФП95,163.00 лв.
БенефициентГеотон Бетонови Изделия ООД
ОбщинаБургас
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет в "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД
Стойност проект387,260.00 лв.
Стойност БФП271,082.00 лв.
БенефициентГеотон Бетонови Изделия ООД
ОбщинаБургас
Наименование на проектаПодобряване на енергийната ефективност на „Геотон бетонови изделия” ООД
Стойност проект939,726.00 лв.
Стойност БФП469,863.00 лв.
БенефициентКовент Клима ООД
ОбщинаБургас
Наименование на проектаПодкрепа за внедряване на иновативна серия вентилационни камери от „Ковент–Клима” ООД
Стойност проект519,615.00 лв.
Стойност БФП386,716.00 лв.
БенефициентЧикън Груп ООД
ОбщинаБургас
Наименование на проектаМодернизиране на производствената и складова база, автоматизация на производствения процес и обезпечаване на специализиран транспорт за дистрибуция на готовата продукция
Стойност проект2,931,010.00 лв.
Стойност БФП1,456,505.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПластхим-Т АД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПовишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД
Стойност проект3 793 350.76 лв.
Стойност БФП1 896 675.38 лв.
БенефициентЕлекс груп холдинг ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодкрепа за добри и безопасни условия на труд в Елекс груп холдинг ООД
Стойност проект115,404.84 лв.
Стойност БФП115,404.84 лв.
БенефициентВинарска изба – Варна ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаБезопасност и здраве във „Винарска изба – Варна“ ЕООД
Стойност проект51,958.00 лв.
Стойност БФП51,958.00 лв.
БенефициентТриста БГ ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаРазкриване на нови работни места в „Триста БГ“ ООД
Стойност проект329,534.72 лв.
Стойност БФП329,534.72 лв.
БенефициентДилком България ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на енергийната ефективност в Дилком България ООД
Стойност проект1,377,060.00 лв.
Стойност БФП834,354.00 лв.
БенефициентСис технология АД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПовишаване на професионалната квалификация на служителите на Сис технология АД
Стойност проект71,818.00 лв.
Стойност БФП50,272.00 лв.
БенефициентДилком България ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаСимвол на модерни технологии и високо качество
Стойност проект780,000.00 лв.
Стойност БФП546,000.00 лв.
БенефициентПанфлекс и Тротех ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет на Панфлекс и Тротех ООД
Стойност проект728,800.00 лв.
Стойност БФП437,280.00 лв.
БенефициентХеликс Прес ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет в "ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД
Стойност проект1,789,584.45 лв.
Стойност БФП999,997.51 лв.
БенефициентЕлмус КО ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет в ЕЛМАУС КО ЕООД
Стойност проект1,040,000.00 лв.
Стойност БФП725,900.00 лв.
БенефициентДилком България ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодобряване на капацитета на Дилком България ООД за по-успешно управление и организация на основните фирмени процеси
Стойност проект457,325.00 лв.
Стойност БФП320,127.50 лв.
БенефициентЕлекс груп холдинг ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаРазвитие на управленския капацитет на Елекс груп холдинг ООД за ефективна организация на основните фирмени процеси
Стойност проект246,480.00 лв.
Стойност БФП172,536.00 лв.
БенефициентЕлекс груп холдинг ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на енергийната ефективност в Елекс груп холдинг ООД
Стойност проект2,101,765.00 лв.
Стойност БФП1,267,468.50 лв.
БенефициентДилком България ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаДилком България ООД – модерна компания от печатния сектор
Стойност проект344,630.00 лв.
Стойност БФП241,241.00 лв.
БенефициентСънойл ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЕфективно управление на бизнеса на „Сънойл” ЕООД
Стойност проект91,438.00 лв.
Стойност БФП68,579.00 лв.
БенефициентАркотрейд ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаТехнологично обновление на производствения процес в компанията
Стойност проект343,447.00 лв.
Стойност БФП199,823.00 лв.
БенефициентТПК Бриз
ОбщинаВарна
Наименование на проекта„Повишаване на конкурентоспособността на ТПК „БРИЗ” чрез технологична модернизация на производството- доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки”
Стойност проект1,427,359.00 лв.
Стойност БФП785,048.00 лв.
БенефициентФреш Ап Лейбъл ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаНасърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на „Фреш Ап Лейбъл” ООД– внедряване на оборудване за модернизация на печатния процес.
Стойност проект2,935,361.00 лв.
Стойност БФП1,614,449.00 лв.
БенефициентДилком България ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаИнформационната сигурност - ключ към подобряване на управлението в "Дилком България" ООД
Стойност проект142,457.00 лв.
Стойност БФП106,843.00 лв.
БенефициентДилком България ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПовишаване на ефективността и капацитета на производствените процеси и подобряване качеството на продукцията на Дилком България ООД чрез технологична модернизация.
Стойност проект532,719.00 лв.
Стойност БФП319,631.00 лв.
БенефициентБулнекс АД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаПовишаван ена конкурентноспособността на „Булнекс” АД чрез покриване на изисквания на стандарт ISO 9001:2008
Стойност проект100,322.00 лв.
Стойност БФП75,241.00 лв.
БенефициентСИС Технология АД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаСертифициране на „СИС Технология” АД съгласно международно признатия стандарт ISO 9001:2008- гаранция за повишаване на конкурентоспособността
Стойност проект22,211.00 лв.
Стойност БФП11,106.00 лв.
БенефициентСийтрейд ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проекта„Сийтрейд”ЕООД –конкурентноспособна компания с европейско присъствие – ангажирана и отговорна за опазване на околната среда.
Стойност проект24,000.00 лв.
Стойност БФП12,000.00 лв.
БенефициентВинарска изба Варна ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаМодернезиране на Винарска изба Варна, чрез подобряване на енергийната ефективност в предприятието.
Стойност проект287,860.59 лв.
Стойност БФП143,930.32 лв.
БенефициентДивес Плюс ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаСъздаване на био лешникова градина и закупуване на земеделска техника
Стойност проект788,836.46 лв.
Стойност БФП394,419.24 лв.
БенефициентЕТ Гри Агро- Асен Григоров
ОбщинаВарна
Наименование на проектаСъздаване на био орехови насаждения и закупуване на земеделска техника
Стойност проект316,660.00 лв.
Стойност БФП194,004.63 лв.
БенефициентПикант ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаРазширение и модернизиране на производствена база собственост на „Пикант“ ООД гр. Варна
Стойност проект666,287.35 лв.
Стойност БФП333,143.64 лв.
БенефициентЕТ Гри Агро – Асен Григоров
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на мотокултиватор за обработка на почвата
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентХранинвест ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване реализацията на продукцията
Стойност проект125,673.32 лв.
Стойност БФП75,403.99 лв.
БенефициентВинарска изба – Варна ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаРазширение на винарска изба Варна, чрез построяване на нова сграда – „Цех за бутилиране и стареене на вина“ и закупуване на технологично оборудване за нуждите на винарната
Стойност проект483,222.00 лв.
Стойност БФП241,611.00 лв.
БенефициентЕТ Ийст Агро- Григор Григоров
ОбщинаВарна
Наименование на проектаРеконструкция на селскостопанска сграда и закупуване на специализирана земеделска техника
Стойност проект432,437.08 лв.
Стойност БФП172,974.83 лв.
БенефициентДивес Плюс ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на заемеделска техника
Стойност проект91,594.80 лв.
Стойност БФП36,637.92 лв.
БенефициентХМБ-Агрополис ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на напоителни системи и специализирана техника за стопанството
Стойност проект543,149.44 лв.
Стойност БФП257,206.29 лв.
БенефициентНики Билд 08 ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаРеконструкция и обзавеждане на къща за гости в село Стефан Караджа,
Стойност проект309,914.00 лв.
Стойност БФП216,948.00 лв.
БенефициентЛъки Вайнари ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаИзграждане и оборудване на винарна с цел подобряване на икономическата ефективност и конкурентоспособност на кандидата, чрез обвързване на производствената му дейност с процеса на преработка до готов краен продукт
Стойност проект3,331,609.58 лв.
Стойност БФП1,665,804.79 лв.
БенефициентВинарска изба Варна ЕООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаУсъвършенстване на технологичния и технически процеси на работа на съществуваща винарска изба, обезпечаване на доставката на суровини и материали и на дистрибуцията на готовата продукция
Стойност проект552,109.20 лв.
Стойност БФП276,054.60 лв.
БенефициентАгро 2007 ООД
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни култури
Стойност проект728,008.00 лв.
Стойност БФП364,004.00 лв.
БенефициентЕТ Ийст Агро
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар
Стойност проект218,711.46 лв.
Стойност БФП109,355.73 лв.
БенефициентЕТ Ийст Агро
ОбщинаВарна
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар
Стойност проект617,552.89 лв.
Стойност БФП308,776.44 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентВеликотърновски университет „Неофит Рилски“
ОбщинаВелико Търново
Наименование на проектаРазвитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”
Стойност проект421,013.00 лв.
Стойност БФП421,013.00 лв.
БенефициентКармела 2000 ООД
ОбщинаВелико Търново
Наименование на проектаТехнологичната модернизация на Кармела 2000 ООД – гаранция за конкурентноспособност и новаторство
Стойност проект909,193.00 лв.
Стойност БФП545,516.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Бирников
ОбщинаВелинград
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска, поливна и транспортна техника за картофо- и зърнопроизводство
Стойност проект525,060.27 лв.
Стойност БФП341,289.17 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Ветово
ОбщинаВетово
Наименование на проектаПодобряване на ефективността на Общинска администрация – Ветово
Стойност проект74,402.00 лв.
Стойност БФП74,402.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентТисина ООД
ОбщинаГаброво
Наименование на проектаПодобряване на производствения процес в ТИСИНА ООД
Стойност проект516,310.00 лв.
Стойност БФП361,417.00 лв.
БенефициентМеталик Би Си Пи АД
ОбщинаГаброво
Наименование на проектаПодобряване капацитета и увеличаване ефективността на производството на Метали Би Си Пи АД
Стойност проект559,700.00 лв.
Стойност БФП335,820.00 лв.
БенефициентТеспом АД
ОбщинаГаброво
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет в ТЕСПОМ АД
Стойност проект912,000.00 лв.
Стойност БФП546,480.00 лв.
БенефициентМак АД
ОбщинаГаброво
Наименование на проектаПовишаване конкурентоспособността на „МАК” АД чрез технологична модернизация на производствения процес
Стойност проект722,310.00 лв.
Стойност БФП361,155.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентКалистора ЕООД
ОбщинаГеорги Дамяново
Наименование на проектаВъвеждане в експлоатация на къща за гости в с. Копиловци
Стойност проект205,574.00 лв.
Стойност БФП143,902.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент„Месомания трейд“ ЕООД
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проекта„Модернизация за преработвателно предприятие в с. Мусомища, общ. Гоце Делчев“
Стойност проект640,109.29 лв.
Стойност БФП320,054.64 лв.
БенефициентОбщина Гоце Делчев
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаОптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев
Стойност проект65,783.00 лв.
Стойност БФП65,783.00 лв.
БенефициентОбщина Гоце Делчев
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаПреустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев
Стойност проект3,313,819.00 лв.
Стойност БФП3,252,263.00 лв.
БенефициентВъзход ЕООД
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаПовишаване конкурентоспособността на „Възход” ЕООД, с. Мусомище, чрез модернизация на производството и закупуване на съвременно оборудване за хлебопроизводство
Стойност проект940,340.00 лв.
Стойност БФП611,221.00 лв.
БенефициентМеркез ООД
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаТехнологична модернизация чрез закупуване на специализирани машини и транспортни средства за нуждите на месопреработвателно предприятие в гр. Гоце Делчев
Стойност проект1,049,829.36 лв.
Стойност БФП524,914.67 лв.
БенефициентМесомания Трейд ЕООД
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаТехнологично преустройство на месопреработвателно предприятие чрез закупуване на оборудване за производство и осигуряване на разноса на готова продукция чрез закупуване на нови товарни автомобили
Стойност проект640,109.29 лв.
Стойност БФП320,054.54 лв.
БенефициентКланица Меркез ООД
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаИзграждане на кланица за ЕПЖ и ДПЖ с транжорни за червени и бели меса и закупуване на специализирани машини и оборудване
Стойност проект4,495,493.69 лв.
Стойност БФП2,260,280.82 лв.
БенефициентЕТ Юри Катрев
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаМодернизиране на животновъден обект в с. Балдево, община Гърмен
Стойност проект968,740.54 лв.
Стойност БФП664,682.14 лв.
БенефициентКооп 1 ЕООД
ОбщинаГоце Делчев
Наименование на проектаИзграждане на пристройка и надстройка с обзавеждане към база за селски туризъм – с. Делчево, общ. Гоце Делчев
Стойност проект393,062.00 лв.
Стойност БФП2,745,143.40 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентВивамед ЕООД
ОбщинаГулянци
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар
Стойност проект1,437,411.03 лв.
Стойност БФП718,705.51 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Ивелия – Фарие Куртева
ОбщинаГърмен
Наименование на проектаИзграждане на къща за гости за селски туризъм
Стойност проект599,728.00 лв.
Стойност БФП391,160.00 лв.
БенефициентБеста - ГД ЕООД
ОбщинаГърмен
Наименование на проектаКомплексен инвестиционен проект - къщи за гости
Стойност проект536,130.00 лв.
Стойност БФП391,160.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Девин
ОбщинаДевин
Наименование на проектаПодобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин
Стойност проект73,762.00 лв.
Стойност БФП73,762.00 лв.
БенефициентАркан ООД
ОбщинаДевин
Наименование на проектаРазнообразяване на осъществяваните от кандидата дейности чрез инвестирането в хотелска база за настаняване на гости в землището на с. Триград, общ. Девин
Стойност проект571,185.86 лв.
Стойност БФП391,186.00 лв.
БенефициентЕлегия Турс ЕООД
ОбщинаДевин
Наименование на проектаИзграждане на две къщи за гости в гр. Девин
Стойност проект522,016.00 лв.
Стойност БФП365,411.20 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Девня
ОбщинаДевня
Наименование на проектаПодобряване на ефективността на Общинска администрация – Девня
Стойност проект50,593.00 лв.
Стойност БФП50,593.00 лв.
БенефициентОбщиня Девня
ОбщинаДевня
Наименование на проектаПодобряване на туристическите атракции в Община Девня
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Девня
ОбщинаДевня
Наименование на проектаДоизграждане на битова канализация на с.Кипра, Община Девня
Стойност проект3,109,050.08 лв.
Стойност БФП3,109,050.08 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Тенчо Илиев - Зорница 3
ОбщинаДимитровград
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури
Стойност проект1,545,231.32 лв.
Стойност БФП772,615.66 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕдинство 2006 ООД
ОбщинаДобрич
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект777,666.94 лв.
Стойност БФП311,066.76 лв.
БенефициентНедко Недков – Овчарово ЕООД
ОбщинаДобрич
Наименование на проектаИзграждане на кланица, транжорна и предприятие за месопреработка
Стойност проект4,771,674.11 лв.
Стойност БФП2,385,337.07 лв.
БенефициентАгроевроплант ЕООД
ОбщинаДобрич
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти
Стойност проект1,200,160.70 лв.
Стойност БФП480,064.28 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Доспат
ОбщинаДоспат
Наименование на проектаПодобряване на ефективността на Общинска администрация – Доспат
Стойност проект64,957.00 лв.
Стойност БФП64,957.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЗП Даниела Колева
ОбщинаДрагоман
Наименование на проектаСтартова помощ за млади земеделски стопани
Стойност проект48,895.75 лв.
Стойност БФП48,895.75 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентБалканфарма Дупница
ОбщинаДупница
Наименование на проектаЧуждоезиково обучение на ключови служители в Балканфарма - Дупница АД
Стойност проект53,553.00 лв.
Стойност БФП37,487.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентБаумит
ОбщинаЕлин Пелин
Наименование на проектаПовишаване на конкурентоспособността на „Баумит България” ЕООД посредством въвеждане на международно признати стандарти
Стойност проект80,106.00 лв.
Стойност БФП40,053.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална гимназия „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък
ОбщинаКазанлък
Наименование на проектаСъвременно обучение в областта на новите информационни технологии в съответствие с изискванията на технологичния бранш в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” , гр. Казанлък
Стойност проект119,026.00 лв.
Стойност БФП119,026.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕм Джей Дериз ЕООД
ОбщинаКарлово
Наименование на проектаТехнологична модернизация и разширение на млекопреработвателно предприятие в гр. Карлово
Стойност проект5,282,036.17 лв.
Стойност БФП2,641,018.04 лв.
БенефициентМ и М Фрут ЕООД
ОбщинаКарлово
Наименование на проектаДооборудване и разширение на капацитета в цех за производство на еко-пелети
Стойност проект423,549.00 лв.
Стойност БФП211,774.50 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентВалданко ООД
ОбщинаКостинброд
Наименование на проектаИзграждане на сграда за отглеждане на 10 000 бр. кокошки носачки и склад за съхранение на яйца
Стойност проект626,503.58 лв.
Стойност БФП250,601.43 лв.
БенефициентБулагро 97 АД
ОбщинаКостинброд
Наименование на проектаЗакупуване на технологично оборудване за обезпечаване нуждите на „Булагро 97“ АД
Стойност проект1,021,866.81 лв.
Стойност БФП406,746.73 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентИнтер-Д ООД
ОбщинаКричим
Наименование на проектаМодернизация преработвателно предприятие
Стойност проект1,882,599.73 лв.
Стойност БФП715,104.91 лв.
БенефициентИнтер-Д ООД
ОбщинаКричим
Наименование на проектаИзграждане и оборудване на цех за сирене – пристройка към съществуващ цех за кисело мляко, с. Козарско, общ. Брацигово
Стойност проект342,746.00 лв.
Стойност БФП139,472.23 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЗП Боян Балчев
ОбщинаКрушари
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника
Стойност проект211,074.19 лв.
Стойност БФП116,090.80 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентГорубсо – кърджали АД
ОбщинаКърджали
Наименование на проектаБезопасен труд в Горубсо Кърджали АД
Стойност проект145,399.00 лв.
Стойност БФП116,319.00 лв.
БенефициентЕТ А-М-Груп-Адриана Аимн
ОбщинаКърджали
Наименование на проектаЗакупуване на транспортни средства за транспорт на яйца.
Стойност проект126,659.55 лв.
Стойност БФП63,329.78 лв.
БенефициентЯйцепром АД
ОбщинаКърджали
Наименование на проектаЗакупуване на специализиран транспорт за реализация на продукцията
Стойност проект180,856.67 лв.
Стойност БФП90,428.33 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентСлънчевата ферма ООД
ОбщинаКюстендил
Наименование на проектаЗасаждане на 35 декара био череши и 104 декара био ябълки
Стойност проект1,231,193.15 лв.
Стойност БФП615,596.57 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент„България Фуудс„ ООД
ОбщинаЛетница
Наименование на проекта„Цялостна модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Летница, обл. Ловеч“
Стойност проект1,755,230.48 лв.
Стойност БФП877,615.24 лв.
БенефициентБългария Фуудс ООД
ОбщинаЛетница
Наименование на проектаЦялостна модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Летница, Област Ловеч
Стойност проект1,755,230.48 лв.
Стойност БФП877,615.24 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Ескус транс Йордан Нанков
ОбщинаЛовеч
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект165,682.97 лв.
Стойност БФП66,273.19 лв.
БенефициентСоциален дом Добревци ЕООД
ОбщинаЛовеч
Наименование на проектаРеконструкция и смяна на предназначение на училищна сграда в "Дом за стари хора"
Стойност проект193,615.59 лв.
Стойност БФП135,530.91 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПринцес С ЕООД
ОбщинаЛом
Наименование на проектаТекущ ремонт и модернизация на цех за обработка на дървесина
Стойност проект242,080.02 лв.
Стойност БФП121,040.00 лв.
БенефициентПринцес С ЕООД
ОбщинаЛом
Наименование на проектаИзграждане на ново предприятие за първична прединдустриална преработка на дървен материал
Стойност проект87,307.50 лв.
Стойност БФП43,653.75 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Луковит
ОбщинаЛуковит
Наименование на проектаТехническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит
Стойност проект323,789.00 лв.
Стойност БФП323,789.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентВелди 1 ООД
ОбщинаМарица
Наименование на проектаТехнологична модернизация на животновъдно стопанство в с. Трилистник, Община Марица
Стойност проект1,806,070.29 лв.
Стойност БФП903,035.14 лв.
БенефициентФил Суйтс ЕООД
ОбщинаМарица
Наименование на проектаИзграждане на цех за производство на кроасани
Стойност проект576,538.00 лв.
Стойност БФП391,160.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов"
ОбщинаМонтана
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект110,280.00 лв.
Стойност БФП110,280.00 лв.
БенефициентБио Ферма Версол ЕООД
ОбщинаМонтана
Наименование на проектаМодернизация на биологично земеделско стопанство
Стойност проект227,527.98 лв.
Стойност БФП159,269.59 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЧЗП Динка Монева
ОбщинаНова Загора
Наименование на проектаРеконструкция на кравеферма и закупуване на технологично оборудване за млекопроизводство
Стойност проект768,256.00 лв.
Стойност БФП384,128.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЧЗП Ахмед Неази Шабан
ОбщинаПавел баня
Наименование на проектаТорохранилище и технологична реконструкция на кравеферма с. Търничене, общ. Павел баня
Стойност проект163,603.54 лв.
Стойност БФП156,314.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЗП Георги Попов
ОбщинаПавликени
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за обработване на селскостопанска земя
Стойност проект574,428.41 лв.
Стойност БФП287,214.20 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент„Денива“ ООД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проекта„Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури в с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“
Стойност проект1,488,959.64 лв.
Стойност БФП744,479.81 лв.
Бенефициент„Аграленд“ ООД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаИзграждане на черешови насаждения, съоръжения за защита от градушка и склад за селскостопанска продукция
Стойност проект1,605,235.88 лв.
Стойност БФП963,141.53 лв.
Бенефициент„Интер Д“ ООД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проекта„Закупуване на оборудване и изграждане на производствена сграда за преработка на червени меса с капацитет до 2 тона на ден, в село Козарско, община Брацигово, обл. Пазарджик“
Стойност проект1,882,599.73 лв.
Стойност БФП841,299.87 лв.
БенефициентОбщина Пазарджик
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаПовишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища
Стойност проект3,933,103.00 лв.
Стойност БФП3,933,103.00 лв.
БенефициентОбщина Пазарджик
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаТехническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик
Стойност проект848,957.00 лв.
Стойност БФП848,957.00 лв.
БенефициентТелекабел АД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет на „Телекабел“ АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга
Стойност проект1,648,400.00 лв.
Стойност БФП989,040.00 лв.
БенефициентТелекабел АД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаПодкрепа за придобиване на права за ползване на иновативен софтуер от „Телекабел“ АД
Стойност проект2,278,440.00 лв.
Стойност БФП1,375,596.00 лв.
БенефициентТелекабел АД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаТехнологична модернизация - пътят към разширяване обхвата на цифровото предлагане на "Телекабел" АД
Стойност проект1,876,550.00 лв.
Стойност БФП1,125,930.00 лв.
БенефициентТелекабел АД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проекта„Нова технологична модернизация за Телекабел АД“
Стойност проект1,093,000.00 лв.
Стойност БФП655,800.00 лв.
БенефициентДенива ООД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаИзграждане на Дестилерия за етерично – маслени култури в с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик
Стойност проект1,488,959.64 лв.
Стойност БФП744,479.81 лв.
БенефициентЕко Мес ЕООД
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаЗакупуване на производствено оборудване за месопреработка и електрогенератор
Стойност проект394,200.00 лв.
Стойност БФП197,100.00 лв.
БенефициентЧЗП Петкана Спасова Николова
ОбщинаПазарджик
Наименование на проектаИзграждане на оранжерия за зеленчукопроизводство и довършителни работи по складово- производствена сграда
Стойност проект1,709,108.00 лв.
Стойност БФП854,554.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Ивайло Нешев - НЕШ-И
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаПовишаване на енергийната ефективност в ЕТ "Ивайло Нешев - НЕШ-И"
Стойност проект500,585.00 лв.
Стойност БФП357,049.50 лв.
БенефициентСиди-92 ЕООД
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаПодобряване на енергийната ефективност на СИДИ-92 ЕООД
Стойност проект783,844.00 лв.
Стойност БФП391,922.00 лв.
БенефициентКНМ Текстил ООД
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаПодобряване на експортния потенциал и производствения капацитет на "КНМ ТЕКСТИЛ" ООД
Стойност проект1,019,316.40 лв.
Стойност БФП713,521.48 лв.
БенефициентТи Ем Ти ООД
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаНово технологично оборудване за „Ти Ем Ти” ООД
Стойност проект523,915.00 лв.
Стойност БФП314,349.00 лв.
БенефициентТи Ем Ти ООД
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаПовишаване на конкурентоспособността на „Ти Ем Ти” ООД чрез разширяване на дейността и разнообразяване на асортимента от трикотажни изделия
Стойност проект358,195.00 лв.
Стойност БФП214,917.00 лв.
БенефициентИЕ 3000 ЕООД
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника и изграждане на свинеферма в землището на с.Коиловци, Община Плевен
Стойност проект2,928,040.86 лв.
Стойност БФП1,464,020.43 лв.
БенефициентЗП Пламен Личев Великов
ОбщинаПлевен
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за зърнено-житни култури и слънчоглед
Стойност проект52,832.10 лв.
Стойност БФП26,415.05 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент"Лидер-96" ЕООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проекта„Нови работни места за дългосрочен растеж в Лидер 96 ООД“.
Стойност проект364,255.20 лв.
Стойност БФП364,255.20 лв.
БенефициентБоннер ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на енергийната ефективност в БОННЕР ООД
Стойност проект1 367 444.00 лв.
Стойност БФП831 476.40 лв.
БенефициентРефан България ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаПовишаване на енергийната ефективност на Рефан България ООД
Стойност проект646,475.73 лв.
Стойност БФП369,150.10 лв.
БенефициентВанела ЕООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаПодобряване на енергийната ефективност на „Ванела“ ЕООД
Стойност проект160,401.00 лв.
Стойност БФП80,201.00 лв.
БенефициентРефан България ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаРефан България“ ООД – лидер в производството на парфюмерия и козметика
Стойност проект1,165,000.00 лв.
Стойност БФП699,000.00 лв.
БенефициентМастер соп ЕООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаПовишаване конкурентоспособността на „Мастер СОП” ЕООД с внедряване на стандарт за управление сигурността на информацията – ISO/ IEC 27001:2005 и ERP система от ново поколение
Стойност проект165,509.00 лв.
Стойност БФП124,132.00 лв.
БенефициентАпекс – сервиз ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаАпекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите
Стойност проект171,208.00 лв.
Стойност БФП128,406.00 лв.
БенефициентУниверсал К ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаВъвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 в Универсал К ООД
Стойност проект17,525.00 лв.
Стойност БФП8,763.00 лв.
БенефициентСигротех ЕООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаПовишаване конкурентноспособността на фирма Сигротех ЕООД, чрез развитие и усъвършенстване на технологичния процес
Стойност проект3,966,657.00 лв.
Стойност БФП991,664.00 лв.
БенефициентЕТ Сила – Анелия Йотовска
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаИзграждане на животновъден комплекс в землището на с. Драгомир, обл. Пловдив
Стойност проект1,178,997.72 лв.
Стойност БФП825,298.40 лв.
БенефициентНова Сердика Добрич ЕАД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаИзграждане на млекопреработвателно предприятие в с. Злати Трап, Община Родопи
Стойност проект7,822,631.09 лв.
Стойност БФП4,693,578.66 лв.
БенефициентЕТ Боряна Златанова
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаИзграждане на животновъден комплекс до 200 крави в землището на с. Желязно, обл. Пловдивска
Стойност проект2,928,675.36 лв.
Стойност БФП1,757,205.21 лв.
БенефициентМлечни продукти ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаТехнологична модернизация на млекопреработвателно предприятие „Млечни продукти“ ООД, с.Маноле
Стойност проект817,844.00 лв.
Стойност БФП490,706.40 лв.
БенефициентТер-М ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаМодернизация на производствена и складова база и закупуване на специализирани транспортни средства за нуждите на птицекланица
Стойност проект1,004,528.00 лв.
Стойност БФП502,264.00 лв.
БенефициентБор Чвор ЕООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаПреоборудване на ново млекопреработвателно предприятие
Стойност проект451,794.00 лв.
Стойност БФП271,076.40 лв.
БенефициентФилипополис РК ООД
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаИзграждане на предприятие за производство на млечни продукти
Стойност проект2,266,442.00 лв.
Стойност БФП1,361,055.20 лв.
БенефициентОбщина Лъки
ОбщинаПловдив
Наименование на проектаИзграждане на туристическа епопътека
Стойност проект253,106.00 лв.
Стойност БФП253,106.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕлена груп ЕООД
ОбщинаПопово
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект451,227.60 лв.
Стойност БФП180,491.04 лв.
БенефициентЛакираща къща ЕООД
ОбщинаПопово
Наименование на проектаЗакупуване на машина за топлинно грундиране върху алуминиево фолио за нуждите на новосъздаденото микропредприятие
Стойност проект569,536.00 лв.
Стойност БФП391,160.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентВалео Инвест ЕООД
ОбщинаПордим
Наименование на проектаПреустройство на съществуващи помещения и пристрояване на нови къщи за гости в с. Згалево
Стойност проект193,404.00 лв.
Стойност БФП135,384.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент"НИКИ" ЕООД
ОбщинаПравец
Наименование на проектаУстойчива заетост, чрез придобиване на нови знания и умения в НИКИ ЕООД
Стойност проект97,625.00 лв.
Стойност БФП97,625.00 лв.
БенефициентНики ЕООД
ОбщинаПравец
Наименование на проектаПодобряване условията на труд на работни места в НИКИ ЕООД
Стойност проект189,570.00 лв.
Стойност БФП147,939.00 лв.
БенефициентНики ЕООД
ОбщинаПравец
Наименование на проектаРазширяване на производствения капацитет на "Ники" ЕООД
Стойност проект1,186,330.34 лв.
Стойност БФП711,798.20 лв.
БенефициентНики ЕООД
ОбщинаПравец
Наименование на проектаПодкрепа за технологична модернизация в „НИКИ“ ЕООД
Стойност проект710,728.00 лв.
Стойност БФП426,437.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентКомплектстрой ЕООД
ОбщинаПриморско
Наименование на проекта„Вътрешно преустройство на млекопреработвателно предприятие с. Веселие, общ. Приморско“
Стойност проект895,439.37 лв.
Стойност БФП447,719.69 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентМТМ ЕООД
ОбщинаПровадия
Наименование на проектаВъвеждане на международно признати стандарти в „МТМ” ЕООД
Стойност проект22,799.00 лв.
Стойност БФП11,399.00 лв.
БенефициентОранжерии Петров Дол ООД
ОбщинаПровадия
Наименование на проектаИзграждане на ко-генерационна инсталация за отопление на оранжериен комплекс
Стойност проект1,773,982.00 лв.
Стойност БФП709,592.80 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЗП Станка Петева
ОбщинаПървомай
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за нуждите на кравеферма в гр. Първомай
Стойност проект145,212.98 лв.
Стойност БФП72,606.50 лв.
БенефициентАгро пойнт ЕООД
ОбщинаПървомай
Наименование на проектаИзграждане на специализиран сервиз за селскостопанска техника и инвентар.
Стойност проект545,714.00 лв.
Стойност БФП381,999.80 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград
ОбщинаРазград
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект135,723.00 лв.
Стойност БФП135,723.00 лв.
БенефициентБалканфарма Разград
ОбщинаРазград
Наименование на проектаЧуждоезиково обучение на ключови служители в Балканфарма-Разград АД
Стойност проект55,112.00 лв.
Стойност БФП38,578.00 лв.
БенефициентКПУ КООП Партнерс
ОбщинаРазград
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект553,977.91 лв.
Стойност БФП221,591.17 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Разлог
ОбщинаРазлог
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД
Стойност проект4,761,123.00 лв.
Стойност БФП4,559,425.00 лв.
БенефициентПирин-Строй ЕООД
ОбщинаРазлог
Наименование на проектаПроизводствени инвестиции в аквакулутурата
Стойност проект626,489.09 лв.
Стойност БФП375,893.45 лв.
БенефициентЕко ферма България ЕООД
ОбщинаРазлог
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника за оползотворяване на оборска тор и подобряване хранителния режим във фермата
Стойност проект379,115.57 лв.
Стойност БФП216,706.33 лв.
БенефициентТур Инвестмънт ООД
ОбщинаРазлог
Наименование на проектаИзграждане на вилно селище за селски туризъм в района на Добринище
Стойност проект552,066.00 лв.
Стойност БФП386,446.20 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентТелкиев агро
ОбщинаРодопи
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект644,626.90 лв.
Стойност БФП257,850.76 лв.
БенефициентЛВК Винарска изба Брестовица
ОбщинаРодопи
Наименование на проектаПреустройство на винарска изба Брестовица, чрез обособяване на сектори за регулиране на температурата на ферментация, стабилизация на вина, бутилково отделение и закупуване на технологично оборудване за нуждите на винарната
Стойност проект238,258.00 лв.
Стойност БФП119,129.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентДунарит АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПовишаване на енергийната ефективност в Дунарит АД
Стойност проект2 874 830.64 лв.
Стойност БФП1 437 415.32 лв.
БенефициентТонал ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на енергийната ефективност в Тонал ЕООД
Стойност проект324 400.00 лв.
Стойност БФП231 960.00 лв.
БенефициентСНЦ „Европейски Център в Подкрепа на Бизнеса“ (България), в партньорство с Asociatia Voluntariat pentru Ecologie (Румъния)
ОбщинаРусе
Наименование на проектаНасърчаване интеграцията на трансграничния регион България–Румъния по отношение на заетостта и трудовата мобилност
Стойност проект694,240.30 лв.
Стойност БФП680,355.50 лв.
БенефициентГораинвест АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаГарантиране здравето и безопасността на заетите в ГОРАИНВЕСТ АД
Стойност проект389,488.63 лв.
Стойност БФП389,488.63 лв.
БенефициентГеяна ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаСъздаване на добри и безопасни условия на труд в ГEЯНА ООД
Стойност проект198,611.11 лв.
Стойност БФП198,611.11 лв.
БенефициентАртемида Моделс Русе ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаДобри и безопасни условия на труд в Артемида Моделс Русе ООД
Стойност проект106,922.30 лв.
Стойност БФП106,922.30 лв.
БенефициентКарина-Русе“ ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване работната среда в Карина-Русе ООД
Стойност проект246,393.82 лв.
Стойност БФП246,393.82 лв.
БенефициентРик ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаДобри и безопасни условия на труд в РИК ООД
Стойност проект70,784.57 лв.
Стойност БФП70,784.57 лв.
БенефициентИрим ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаБезопасен труд в ИРИМ ЕООД
Стойност проект110,991.00 лв.
Стойност БФП110,991.00 лв.
БенефициентЕТ Магик – Магдалена Стоянова
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПът към устойчива заетост в ЕТ МАГИК – Магдалена Стоянова
Стойност проект50,110.00 лв.
Стойност БФП50,110.00 лв.
БенефициентРик ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаРИК ООД на път
Стойност проект16,463.00 лв.
Стойност БФП16,463.00 лв.
БенефициентГеяна ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаРазкриване на нови работни места в „Геяна“ ООД
Стойност проект192,156.66 лв.
Стойност БФП192,156.66 лв.
БенефициентЕС СИ ЕС ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проекта4 нови работни места в „ЕС СИ ЕС“ ЕООД
Стойност проект67,898.82 лв.
Стойност БФП67,898.82 лв.
БенефициентФондация Култура
ОбщинаРусе
Наименование на проектаДеца и професионалисти - заедно по пътя на усъвършенстването
Стойност проект41,996.00 лв.
Стойност БФП41,996.00 лв.
БенефициентПрециз Интер Холдинг АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване квалификацията на 178 заети в Прециз Интер Холдинг АД
Стойност проект2,178.00 лв.
Стойност БФП1,499.00 лв.
БенефициентПрециз Интер Алуминиум АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПовишаване професионалната квалификация на 77 заети в средни предприятия от област Русе
Стойност проект2,212.00 лв.
Стойност БФП1,759.00 лв.
БенефициентЦПО към СНЦ Европейски център в подкрепа на бизнеса
ОбщинаРусе
Наименование на проектаКвалификация и мотивация на 60 безработни лица – средство за успешна интеграция на пазара на труда
Стойност проект126,716.00 лв.
Стойност БФП126,716.00 лв.
БенефициентЦентър за професионално обучение към НОБО ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаЧрез квалификация и мотивация към конкурентно способност и устойчива заетост
Стойност проект69,467.00 лв.
Стойност БФП69,467.00 лв.
БенефициентБРАНИ-90 ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на производствения процес на БРАНИ-90 ООД
Стойност проект920,000.00 лв.
Стойност БФП644,000.00 лв.
БенефициентГолд Аполо ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на производствените процеси в Голд Аполо ООД
Стойност проект1,653,379.00 лв.
Стойност БФП992,027.40 лв.
БенефициентНинахим ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на капацитета на Нинахим ЕООД за по-успешно управление и организация на основните фирмени процеси
Стойност проект347,115.00 лв.
Стойност БФП242,980.50 лв.
БенефициентПаралел България ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаВнедряване на иновативен софтуерен продукт „Station Manager“ в „Паралел България“ ООД
Стойност проект251,806.00 лв.
Стойност БФП226,625.00 лв.
БенефициентСтефани Стил ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаСтефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм
Стойност проект427,880.00 лв.
Стойност БФП385,092.00 лв.
БенефициентЕТ Деян Маджаров – Мадлок
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на енергийната ефективност на ЕТ "Деян Маджаров-Мадлок"
Стойност проект584,377.00 лв.
Стойност БФП292,188.00 лв.
БенефициентСтефани Стил ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет на "Стефани стил" ЕООД
Стойност проект1,663,280.00 лв.
Стойност БФП997,968.00 лв.
БенефициентЕТ Деян Маджаров - Мадлок
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет на ЕТ "Деян Маджаров - Мадлок
Стойност проект1,056,148.20 лв.
Стойност БФП633,688.92 лв.
БенефициентНинахим ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет на НИНАХИМ ЕООД
Стойност проект1,055,000.00 лв.
Стойност БФП738,500.00 лв.
БенефициентЕТ Деян Маджаров – Мадлок
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПодкрепа за технологична модернизация в ЕТ Деян Маджаров - МАДЛОК
Стойност проект628,000.00 лв.
Стойност БФП376,800.00 лв.
БенефициентГолд Аполо ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПовишаване конкурентоспособността на „Голд Аполо” ООД
Стойност проект2,841,230.00 лв.
Стойност БФП1,704,738.00 лв.
БенефициентИрим ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаТехнологичната модернизация – ключ за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ИРИМ ЕООД
Стойност проект2,967,727.00 лв.
Стойност БФП1,780,678.00 лв.
БенефициентХидромад-Русе ЕАД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаИновативна система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия
Стойност проект344,106.00 лв.
Стойност БФП309,696.00 лв.
БенефициентРинко Интериор ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаПовишаване конкурентоспособността на Ринко интериор ЕООД чрез модернизиране на технологичното оборудване и диверсифициране на продукцията
Стойност проект1,414,900.00 лв.
Стойност БФП848,940.00 лв.
БенефициентРинко Интериор ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаРинко интериор ЕООД- модерна компания, конкурентноспособна на международния пазар
Стойност проект847,893.00 лв.
Стойност БФП508,736.00 лв.
БенефициентГораинвест АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаМодернизация и оптимизация на автоматична линия за производство на дъски за палети
Стойност проект577,120.00 лв.
Стойност БФП346,272.00 лв.
БенефициентБрандсмайл ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаЕфективен контрол на качеството – успешният код за висока конкурентноспособност
Стойност проект144,697.00 лв.
Стойност БФП108,522.00 лв.
БенефициентРумедит ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаВъвеждане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000
Стойност проект63,709.00 лв.
Стойност БФП31,854.00 лв.
БенефициентМираж груп ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаНасърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД
Стойност проект30,996.00 лв.
Стойност БФП15,498.00 лв.
БенефициентСвинекомплекс- Голямо Враново- Инвест АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаМодернизация на ферма за угояване и подрастване на свине
Стойност проект1,117,098.07 лв.
Стойност БФП558,549.03 лв.
БенефициентСвинекомплекс – Голямо Враново – Инвест АД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаРазширение на хладилен блок и закупуване на оборудване и специализирани транспортни средства за предприятие за добив и преработка на месо в поземлен имот 079001 в землището на село Голямо Враново, община Сливо поле
Стойност проект1,700,295.19 лв.
Стойност БФП850,147.57 лв.
БенефициентБултрейд – частна компания ООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаЗакупуване на технологично оборудване и машини за нуждите на „Бултрейд – частна компания“ ООД
Стойност проект227,059.36 лв.
Стойност БФП98,449.84 лв.
БенефициентЧЗП Юсеин Юсеинов
ОбщинаРусе
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за отглеждане на люцерна и царевица и поддържане на животновъден обект
Стойност проект41,634.00 лв.
Стойност БФП20,817.00 лв.
БенефициентДипом ЕООД
ОбщинаРусе
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за зеленчуко- и зърнопроизводство
Стойност проект130,346.73 лв.
Стойност БФП65,173.37 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Самоков
ОбщинаСамоков
Наименование на проектаОбновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков
Стойност проект3,463,294.00 лв.
Стойност БФП3,268,913.00 лв.
БенефициентБороспорт АД
ОбщинаСамоков
Наименование на проектаПодкрепа за подобряване условията на труд в "Бороспорт" АД
Стойност проект173,416.00 лв.
Стойност БФП173,416.00 лв.
БенефициентРила – Милк ЕООД
ОбщинаСамоков
Наименование на проектаИзграждане на предприятие за производство на млечни продукти
Стойност проект1,763,388.00 лв.
Стойност БФП881,694.00 лв.
БенефициентЗП Венцислав Илиев Каймаканов
ОбщинаСамоков
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за сортиране и подготовка за пласмент на картофи
Стойност проект214,872.47 лв.
Стойност БФП128,923.48 лв.
БенефициентДимитрови 2002 ООД
ОбщинаСамоков
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за картофопроизводство
Стойност проект171,858.78 лв.
Стойност БФП103,115.26 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Красимира Костова Мира
ОбщинаСандански
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект284,408.08 лв.
Стойност БФП142,204.04 лв.
БенефициентЕТ Красимира Костова Мира
ОбщинаСандански
Наименование на проектаЗакупуване на специализирано оборудване за винопроизводство
Стойност проект593,522.00 лв.
Стойност БФП296,761.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Сепарева баня
ОбщинаСапарева баня
Наименование на проектаНасърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня
Стойност проект528,959.00 лв.
Стойност БФП528,959.00 лв.
БенефициентПиничище ЛМ ЕООД
ОбщинаСапарева баня
Наименование на проектаИзграждане на Ваканционна сграда за планински туризъм в с. Паничище
Стойност проект547,440.00 лв.
Стойност БФП383,208.00 лв.
БенефициентЗП Виолина Годинова
ОбщинаСапарева баня
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за картофопроизводство
Стойност проект207,736.98 лв.
Стойност БФП124,642.18 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентДаилов 09 ЕООД
ОбщинаСатовча
Наименование на проектаЗакупуване на машина за преработка на дървесина
Стойност проект356,110.00 лв.
Стойност БФП178,059.90 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент„Ядки Детелина“ ЕООД
ОбщинаСевлиево
Наименование на проекта„Повишаване на конкурентоспособността на компанията, чрез модернизиране на производствената база и автоматизация на производствен проецес“
Стойност проект923,079.86 лв.
Стойност БФП461,539.91 лв.
БенефициентЯдки Детелина ЕООД
ОбщинаСевлиево
Наименование на проектаПовишаване на конкурентността на компанията чрез модернизиране на производствената база и автоматизация на производствения процес
Стойност проект923,079.86 лв.
Стойност БФП461,539.91 лв.
БенефициентЯдки Детелина ЕООД
ОбщинаСевлиево
Наименование на проектаЗакупуване на машини и оборудване за овкусяване, сортиране и пакетаж на ядки
Стойност проект552,272.00 лв.
Стойност БФП276,136.00 лв.
БенефициентЯдки Детелина ЕООД
ОбщинаСевлиево
Наименование на проектаПроект за повишаване на конкурентността на компанията чрез модернизиране на производствената база и автоматизация на производствения процес
Стойност проект1,258,583.36 лв.
Стойност БФП716,287.45 лв.
БенефициентЯдки Детелина ЕООД
ОбщинаСевлиево
Наименование на проектаПовишаване на конкурентоспособността на компанията чрез модернизиране на производствената база и автоматизация на производствения процес, свързан с производството на ядки, сушени плодове и зеленчуци
Стойност проект683,106.40 лв.
Стойност БФП341,553.20 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Кайнарджа
ОбщинаСилистра
Наименование на проектаПодобряване достъпа до културни услуги на населението на Община Кайнарджа
Стойност проект556,013.52 лв.
Стойност БФП556,013.52 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентАдес Трейд ЕООД
ОбщинаСимитли
Наименование на проектаЦех за производство на сладкарски и захарни изделия в гр.Симитли
Стойност проект562,120.00 лв.
Стойност БФП391,160.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Фермер – Петранка Запрянова
ОбщинаСитово
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника за транспортиране и разхвърляне на оборска тор
Стойност проект141,062.00 лв.
Стойност БФП119,902.70 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска Кюри”
ОбщинаСливен
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска Кюри” - Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект96,270.00 лв.
Стойност БФП96,270.00 лв.
БенефициентСливен турист 2006 ООД
ОбщинаСливен
Наименование на проектаПовишаване професионалната квалификация на служителите на "Сливен турист - 2006" ООД - гр. Сливен
Стойност проект22,351.00 лв.
Стойност БФП22,351.00 лв.
БенефициентБратя Зафирови ООД
ОбщинаСливен
Наименование на проектаГарантиране здравето и безопасността при работа на заетите в Братя Зафирови ООД
Стойност проект84,141.00 лв.
Стойност БФП84,141.00 лв.
БенефициентБратя Зафирови ООД
ОбщинаСливен
Наименование на проектаТехнологична модернизация на млекопреработвателно предприятие
Стойност проект475,348.00 лв.
Стойност БФП285,208.80 лв.
БенефициентЗКПУ Житен клас
ОбщинаСливен
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за обработка на селскостопанска земя
Стойност проект313,839.80 лв.
Стойност БФП156,919.90 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентППК Бръшлян
ОбщинаСливо поле
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект400,047.26 лв.
Стойност БФП200,023.63 лв.
БенефициентАгро 2004 ЕООД
ОбщинаСливо поле
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект96,004.22 лв.
Стойност БФП38,401.68 лв.
БенефициентСън Пауър – Русе ЕООД
ОбщинаСливо поле
Наименование на проектаИзграждане на фотоволтаична система за производство на ел. енергия от слънчевата радиация
Стойност проект558,620.00 лв.
Стойност БФП391,166.00 лв.
БенефициентЕл Би Енерджи ЕООД
ОбщинаСливо поле
Наименование на проектаИзграждане на фотоволтаична система за производство на ел. енергия от слънчевата радиация
Стойност проект558,620.00 лв.
Стойност БФП391,166.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентМикони ООД
ОбщинаСмолян
Наименование на проектаТехнологична модернизация в „Микони" ООД
Стойност проект856,022.00 лв.
Стойност БФП599,215.00 лв.
БенефициентЕТ Захари Райков
ОбщинаСмолян
Наименование на проектаСелски туризъм
Стойност проект268,882.00 лв.
Стойност БФП188,175.40 лв.
БенефициентРодопея – Белев ЕООД
ОбщинаСмолян
Наименование на проектаЗакупуване и инсталиране на нова линия за производство на сушена суроватка
Стойност проект635,756.00 лв.
Стойност БФП381,453.80 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентСМАРТКОМ - БЪЛГАРИЯ АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаИнтелигентна система за наблюдение, анализ и оценка на състоянието на оптични кабелни трасета
Стойност проект647 603.00 лв.
Стойност БФП575 159.00 лв.
БенефициентИнтер Консулт Груп ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа на 40 лица за започване на собствен бизнес
Стойност проект119,721.03 лв.
Стойност БФП119,721.03 лв.
БенефициентХемимонд АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПредоставяне на специфични обучения в компания "Хемимонд" АД
Стойност проект121,858.44 лв.
Стойност БФП121,858.44 лв.
Бенефициент„ПраймЕкс“ ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация в "ПраймЕкс" ООД
Стойност проект639,207.12 лв.
Стойност БФП497,842.45 лв.
БенефициентНю Систем ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПридобиване на професионална квалификация и ключови компетенции на служителите на "Ню Систем" ООД
Стойност проект41,827.50 лв.
Стойност БФП41,827.50 лв.
БенефициентБалгериън Трак Сървис ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодобряване качеството на работните места в "Балгериън Трак Сървис" ООД
Стойност проект66 275, 00 лв.
Стойност БФП66 275, 00 лв.
БенефициентФиеста 13 ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на енергийната ефективност на Фиеста 13 ООД
Стойност проект1 076 538.70 лв.
Стойност БФП654 002.21 лв.
БенефициентНационална комисия за борба с трафика на хора
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики
Стойност проект79,060.00 лв.
Стойност БФП79,060.00 лв.
БенефициентИнтер Консулт Груп ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаНови работни места в Интер Консулт Груп ООД
Стойност проект112,524.87 лв.
Стойност БФП112,524.87 лв.
БенефициентИнтер Консулт Груп ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПовишаване на професионалната квалификация на служителите в ИКГ - пътят към успешното развитие на компанията
Стойност проект9,678.00 лв.
Стойност БФП9,678.00 лв.
БенефициентИнтер Консулт Груп ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПовишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията
Стойност проект79,323.00 лв.
Стойност БФП39,662.00 лв.
БенефициентОфис експрес сървис АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаОсигуряване на 13 нови работни места в компания Офис експрес сървис АД
Стойност проект230,603.32 лв.
Стойност БФП230,603.32 лв.
БенефициентГопет транс ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за по-добри и безопасни условия на труд в Гопет транс ЕООД
Стойност проект173,246.50 лв.
Стойност БФП173,246.50 лв.
БенефициентФондация Солидарност и подкрепа
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПовишаване на административния капацитет на Фондация Солидарност и подкрепа
Стойност проект88,723.00 лв.
Стойност БФП88,723.00 лв.
БенефициентСофия Мед АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаБезопасни условия на труд в „София Мед“ АД
Стойност проект180,168.00 лв.
Стойност БФП144,135.00 лв.
БенефициентСофийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”
ОбщинаСофия
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект102,438.00 лв.
Стойност БФП102,438.00 лв.
БенефициентНационална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов” - София
ОбщинаСофия
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов” - София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект95,163.00 лв.
Стойност БФП95,163.00 лв.
БенефициентЛП АРХ ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаРазкриване на 6 нови работни места в ЛП Арх ООД
Стойност проект83,042.80 лв.
Стойност БФП83,042.80 лв.
БенефициентОфис експрес сървис
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПовишаване на квалификацията на служителите на Офис Експрес Сървисис ООД
Стойност проект52,534.00 лв.
Стойност БФП42,027.00 лв.
БенефициентСибанк АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаБлизо до вас чрез инвестиции в развитието на човешките ресурси
Стойност проект294,461.00 лв.
Стойност БФП206,122.00 лв.
БенефициентУниКредит Булбанк АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПосветени на клиента
Стойност проект141,667.00 лв.
Стойност БФП99,167.00 лв.
БенефициентХемимонд АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаКапацитет за растеж на „Хемимонд“ АД
Стойност проект729,642.00 лв.
Стойност БФП328,338.90 лв.
БенефициентТехноЛогика ЕАД
ОбщинаСофия
Наименование на проекта„ТехноЛогика“ ЕАД – технологичен лидер в предлагането на облачни услуги за управление на човешките ресурси
Стойност проект703,050.00 лв.
Стойност БФП421,830.00 лв.
БенефициентХай Енд Пъблишинг ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаРазвитие на управленския капацитет и растеж на "Хай Енд Пъблишинг" ЕООД, чрез въвеждане на ИКТ базирана система за управление на бизнес процесите
Стойност проект427,713.00 лв.
Стойност БФП299,399.10 лв.
БенефициентКлимаком инженеринг ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за повишаване на енергийната ефективност в Климаком инженеринг ООД
Стойност проект691,700.00 лв.
Стойност БФП391,118.42 лв.
БенефициентЕл Би Булгарикум ЕАД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за внедряване на иновативни диетични продукти с хиполипидемично действие за приложение при хранителни терапии
Стойност проект1,762,934.00 лв.
Стойност БФП885,815.00 лв.
БенефициентВиа венти ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за подобряване на енергийната ефективност във „Виа Венти“ ООД
Стойност проект543,330.00 лв.
Стойност БФП271,665.00 лв.
БенефициентТелетек Електроникс АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за индустриални научни изследвания в сферата на безжичните комуникации
Стойност проект340,700.00 лв.
Стойност БФП205,467.00 лв.
БенефициентКобо Б ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодкрепа за подобряване на енергийната ефективност на „Кобо Б“ ООД
Стойност проект95,997.00 лв.
Стойност БФП47,999.00 лв.
БенефициентДекко ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодобряване на експортния потенциал и производствения капацитет на „Декко" ЕООД
Стойност проект468,195.00 лв.
Стойност БФП210,687.75 лв.
БенефициентХай Енд ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проекта„Хай Енд” – първият издател на дигитални списания в България
Стойност проект939,530.00 лв.
Стойност БФП657,671.00 лв.
БенефициентТрансформа АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПостигане на високо ефективно и конкурентно производство в "Трансформа" АД , посредством технологична модернизация
Стойност проект464,896.00 лв.
Стойност БФП325,427.00 лв.
БенефициентДиджитъл Солюшънс ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПовишаване на конкурентоспособността на Диджитъл Солюшънс ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване
Стойност проект713,560.00 лв.
Стойност БФП499,492.00 лв.
БенефициентГопет транс ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаКачество и контрол върху процесите, свързани с клиентите в ГОПЕТ ТРАНС ЕООД
Стойност проект120,878.00 лв.
Стойност БФП90,659.00 лв.
БенефициентЕл Би Булгарикум ЕАД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаНово поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи
Стойност проект5,786,204 лв.
Стойност БФП2,893,102 лв.
БенефициентДЕККО ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаУстойчиво развитие чрез технологична модернизация на производството на Декко ЕООД
Стойност проект342,440.00 лв.
Стойност БФП188,342.00 лв.
БенефициентХемимонд АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаРазработване и изграждане на вискотехнологична облачна инфраструктура, предостявяща информационни и изчислителни услуги от ново поколение
Стойност проект1,114,728.00 лв.
Стойност БФП613,101.00 лв.
БенефициентИнформационни технологии Пролет ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПодобряване на капацитета на „ИТ Пролет” за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии
Стойност проект379,646.00 лв.
Стойност БФП208,806.00 лв.
БенефициентКомитекс ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаМодернизиране на производственото оборудавне с цел повишаване на конкурентноспособността на „Комитекс” ООД
Стойност проект433,005.00 лв.
Стойност БФП238,153.00 лв.
БенефициентБестимекс ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаПовишаване на конкурентните предимства на Бестимекс ООД
Стойност проект159,839.00 лв.
Стойност БФП119,879.00 лв.
БенефициентЕТ СНИ Комерс - 1 Христо Петров
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект353,351.15 лв.
Стойност БФП141,340.46 лв.
БенефициентТера Бонония ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект967,883.00 лв.
Стойност БФП690,118.05 лв.
БенефициентПасат България АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаВнедряване на СУК, съгласно ISO 9001:2008 В „Пасат България” АД и „СЕ” маркировка за постигане на съответствие на продукти, съгласно директивите за нов подход
Стойност проект22,545.00 лв.
Стойност БФП11,273.00 лв.
БенефициентМаг студио ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаВъвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в „Маг Студио” ООД
Стойност проект21,900.00 лв.
Стойност БФП10,950.00 лв.
БенефициентОРТ АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаОРТ – компания с модерно лице и европейски стандарт
Стойност проект937,524.00 лв.
Стойност БФП467,717.00 лв.
БенефициентСъни Епъл ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаИзграждане на цех за производство на сокове и нектари от плодове
Стойност проект1,142,055.47 лв.
Стойност БФП456,822.00 лв.
БенефициентМаклер Комерс ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаИзграждане на биoгаз инсталация за собствени нужди и закупуване на технологично оборудване за нуждите на „Маклер комерс“ ЕООД
Стойност проект5,688,571.08 лв.
Стойност БФП2,844,285.54 лв.
БенефициентСакар Винеярдс ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект332,536.92 лв.
Стойност БФП166,268.46 лв.
БенефициентЧЗП Мартин Кирилов Георов
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на нова земеделска техника за отглеждане на картофи
Стойност проект661,332.23 лв.
Стойност БФП462,932.57 лв.
БенефициентЗП Тодор Нешков
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за обезпечаване на техническите необходимости на животновъден обект в с. Чавдар
Стойност проект108,669.13 лв.
Стойност БФП65,201.48 лв.
БенефициентКаймаканов Интернешънъл ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на сортировъчна машина – линия за пакетиране на картофи, за нуждите на производството на „Каймаканов Интернешънъл“ ЕООД
Стойност проект485,386.75 лв.
Стойност БФП291,232.04 лв.
БенефициентЕм Джей Дериз ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаРеконструкция и технологична модернизация на млекопреработвателно предприятие, гр. Карлово
Стойност проект6,225,173.17 лв.
Стойност БФП3,735,103.92 лв.
БенефициентМаклер Комерс ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаИзграждане на пречиствателна станция, оборудване на новоизградена сграда и закупуване на транспортни средства за нуждите на „Маклер Комерс“ ЕООД
Стойност проект2,857,773.36 лв.
Стойност БФП1,714,664.01 лв.
БенефициентТимбър Хаус ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаРеконструкция и закупуване на технологично оборудване за цех за дървопреработване
Стойност проект431,042.33 лв.
Стойност БФП227,041.98 лв.
БенефициентБалкански деликатес ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаРеконструкция на месопреработвателно предприятие и закупуване на производствено оборудване
Стойност проект2,958,602.00 лв.
Стойност БФП1,479,301.00 лв.
БенефициентЕТ Еко- Стоян Георгиев- Зоя Джанкова
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЦялостно модернезиране и роботизиране на кравеферма с. Смолско
Стойност проект2,267,548.00 лв.
Стойност БФП1,587,283.60 лв.
БенефициентЗП Богомил Нейков Иванов
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника с оглед покриването на изискванията на Нитратната директива
Стойност проект192,463.24 лв.
Стойност БФП128,834.56 лв.
БенефициентБакхус-4 ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес
Стойност проект2,913,010.00 лв.
Стойност БФП1,456,505.00 лв.
БенефициентБакхус-4 ООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаЗакупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес
Стойност проект375,038.00 лв.
Стойност БФП187,519.00 лв.
БенефициентЛалов и Вачев ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаМодернизация на производствените мощности и трнсптортно обезпечаване на месопреработвателно предприятие „Лалов и Вачев” - Враца
Стойност проект434,516.00 лв.
Стойност БФП217,258.00 лв.
БенефициентАнистар ЕООД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаОборудване на цех за прединдустриална обработка на дървен материал в гр. Луковит, общ. Ловеч
Стойност проект203,668.00 лв.
Стойност БФП101,834.00 лв.
БенефициентДомейн Бойар Интернешънъл АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаОборудване на две винарски изби за производство на висококачествени бели и червени вина
Стойност проект435,224.00 лв.
Стойност БФП217,612.00 лв.
БенефициентБулгарплод-София АД
ОбщинаСофия
Наименование на проектаМодернизиране на производствена линия за преработка на продукти от птиче месо
Стойност проект717,112.00 лв.
Стойност БФП358,556.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЗСК Боруй
ОбщинаСтара Загора
Наименование на проектаПодобряване на адаптивността на служителите на "ЗСК Боруй" АД Стара Загора
Стойност проект28,178.00 лв.
Стойност БФП19,725.00 лв.
БенефициентРая ЕООД
ОбщинаСтара Загора
Наименование на проектаПодобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Рая ЕООД“
Стойност проект1,070,232.00 лв.
Стойност БФП748,887.29 лв.
БенефициентКонекс-Тива ООД
ОбщинаСтара Загора
Наименование на проектаМодернизация предприятие за плодове и зеленчуци
Стойност проект826,661.41 лв.
Стойност БФП330,664.56 лв.
БенефициентКонекс-Тива ООД
ОбщинаСтара Загора
Наименование на проектаИзграждане на нов склад за съхранение на готова продукция от преработени плодове и зеленчуци
Стойност проект1,031,639.76 лв.
Стойност БФП257,909.94 лв.
БенефициентП.С.В Груп
ОбщинаСтара Загора
Наименование на проектаРеконструкция и оборудване на 10 халета за отглеждане на мюлари
Стойност проект2,517,657.64 лв.
Стойност БФП1,258,828.82 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЖил-Пласт ЕООД
ОбщинаСтолична
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за лозарство и производство на зърнено-житни и маслодайни култури
Стойност проект822,729.48 лв.
Стойност БФП411,364.74 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентСортоизпитване Сунгурларе ЕООД
ОбщинаСунгурларе
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника
Стойност проект609,110.97 лв.
Стойност БФП304,555.48 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент„Ловико Лозари“ ЕАД
ОбщинаСухиндол
Наименование на проекта„Реконструкция на съществуващ цех в цеха за производствоа и бутилиране на ябълков сок в Ловико Лозари“ ЕАД
Стойност проект3,084,035.11 лв.
Стойност БФП1,542,017.55 лв.
БенефициентЛовико импекс ЕООД
ОбщинаСухиндол
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за обработка на лозови масиви
Стойност проект179,485.36 лв.
Стойност БФП89,742.68 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
Бенефициент„Нодос Фарма“ ЕООД
ОбщинаСъединение
Наименование на проекта„Изграждане на животновъдна ферма в гр. Съединение“
Стойност проект1,887,694.03 лв.
Стойност БФП1,132,616.41 лв.
БенефициентВерде Фуудс ЕООД
ОбщинаСъединение
Наименование на проектаИзграждане на иновативен овцевъден комплекс за 2 000 овце, млечно направление в землището на гр. Съединение
Стойност проект2,931,641.30 лв.
Стойност БФП1,465,820.67 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентТефик ЕООД
ОбщинаСърница
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана техника за първична прединдустриална обработка на дървен материал
Стойност проект47,512.50 лв.
Стойност БФП23,756.25 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентОбщина Тетевен
ОбщинаТетевен
Наименование на проектаПодобряване на ефективността на Общинска администрация – Тетевен
Стойност проект66,646.00 лв.
Стойност БФП66,646.00 лв.
БенефициентОбщина Тетевен
ОбщинаТетевен
Наименование на проектаПреустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД
Стойност проект3,922,488.00 лв.
Стойност БФП3,705,471.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентБио Енерджи ООД
ОбщинаТроян
Наименование на проектаДооборудване и доизграждане на производствена база за дървени брикети, пелети и дървесен чипс
Стойност проект767,266.00 лв.
Стойност БФП383,633.00 лв.
БенефициентОбщина Троян
ОбщинаТроян
Наименование на проектаИнтегриран воден проект на с. Шипково, Община Троян
Стойност проект5,866,803.25лв.
Стойност БФП5,866,803.25лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентИнкрис-9199 ЕООД
ОбщинаТрявна
Наименование на проектаИзграждане на къща за гости, Община Трявна
Стойност проект307,488.00 лв.
Стойност БФП215,141.60 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики”, град Търговище
ОбщинаТърговище
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект114,500.00 лв.
Стойност БФП114,500.00 лв.
БенефициентАйтен Алиева Мехмедова
ОбщинаТърговище
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника
Стойност проект411,510.00 лв.
Стойност БФП205,805.00 лв.
БенефициентЗП Айтен Алиева Мехмедова
ОбщинаТърговище
Наименование на проектаИзграждане на нова птицеферма
Стойност проект391,121.33 лв.
Стойност БФП195,560.66 лв.
БенефициентЕТ „Мила-92 – Юрка Витанова”
ОбщинаТърговище
Наименование на проектаЗакупуване на специализирана земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни култури
Стойност проект1,190,032.50 лв.
Стойност БФП595,016.25 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентПрофесионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ", град Хасково
ОбщинаХасково
Наименование на проектаАктуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ", град Хасково в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Стойност проект98,321.00 лв.
Стойност БФП98,321.00 лв.
БенефициентЗММ Хасково АД
ОбщинаХасково
Наименование на проектаЗММ-Хасково АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда
Стойност проект150,524.00 лв.
Стойност БФП112,893.00 лв.
БенефициентЗК СЧЗС-Победа
ОбщинаХасково
Наименование на проектаЗакупуване на земеделска техника за отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури
Стойност проект98,426.52 лв.
Стойност БФП59,055.91 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентСтавров дом ООД
ОбщинаЧипровци
Наименование на проектаРеновиране на съществуваща и изграждане на нова къща за гости в Чипровци
Стойност проект486,188.00 лв.
Стойност БФП340,331.60 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентХан Крум АД
ОбщинаШумен
Наименование на проектаПовишаване конкурентните предимства на „Хан Крум” АД
Стойност проект18,234.00 лв.
Стойност БФП9,117.00 лв.
БенефициентПротеин-98 АД
ОбщинаШумен
Наименование на проектаПодобряване на икономическата ефективност и повишаване на конкурентноспособността на компанията чрез технологична модернизация на производствените мощности
Стойност проект519,634.00 лв.
Стойност БФП259,817.00 лв.
БенефициентАеркок ООД
ОбщинаШумен
Наименование на проектаЗакупуване на технологично оборудване във връзка с постигане на минималните стандартите за защита/хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки
Стойност проект1,708,482.00 лв.
Стойност БФП683,392.80 лв.
БенефициентИв Мес ЕООД
ОбщинаШумен
Наименование на проектаРазширение и модернизация на месопреработвателното предприятие
Стойност проект3,575,156.00 лв.
Стойност БФП1,787,578.00 лв.
БенефициентДар ЕООД
ОбщинаШумен
Наименование на проектаОборудване на Фуражна кухня за пелетиран груб и концентриран фураж със зърносъхранение
Стойност проект832,392.00 лв.
Стойност БФП416,196.00 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентЕТ Карамел – Станислава Главинова
ОбщинаЯбланица
Наименование на проектаИзграждане на къща за гости в с. Добревци
Стойност проект554,813.55 лв.
Стойност БФП388,369.48 лв.
Бенефициент
Община
Наименование на проекта
Стойност проект
Стойност БФП
БенефициентДискрет ЕООД
ОбщинаЯмбол
Наименование на проектаПодобряване на енергийната ефективност на „Дискрет“ ЕООД
Стойност проект289,141.00 лв.
Стойност БФП144,571.00 лв.
БенефициентКан-Учтехспорт-България ООД
ОбщинаЯмбол
Наименование на проектаМодерно и ефективно производство за конкурентоспособност на международния пазар
Стойност проект709,075.00 лв.
Стойност БФП425,445.00 лв.