Процедури

Процедура“Насърчаване на предприемачеството“

Стартиране процедура за подбор на проекти „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  34 373 012 евро (67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 200 000 лева.

Повече информация, може да намеритите Info letter _Насърчаване на предприемачеството_New

 

При заявен интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас в най-кратки срокове!