Успешни проекти

Дилком България ООД

ОП "Конкурентоспособност"
Стойност на проекта:
3 634 191 лв.
Стойност на БФП:
над 2 000 000 лв.

Отношенията между Дилком България ООД и Интер Консулт Груп ООД са дългогодишни и устойчиви. Можем да се похвалим с шест успешни общи проекта на обща стойност 3 634 191 лв., които осигуриха над 2 млн. лв. безвъзмездно финансиране и допринесоха за развитието на Дилком България ООД. Ефектът от изпълнените проекти – икономическата криза не оказа такова негативно влияние върху компанията. Компанията бележи ежегоден стабилен ръст на основните икономически показатели

„Когато мениджърът има ясна визия за развитието на компанията си, участието в ОП ”Конкурентноспособност” осигурява бърза и навременна реализация на идеята” споделя Людмила Стойчева и добави: „От особено голямо значение е как ще се реализира проекта и тук е мястото на ръководството да определи точно стратегическите си цели, а на консултанта да влее компетентността си. На база придобития опит и следвайки тенденциите на развитието на пазара ние планирахме следващите стъпки – въвеждане на иновационни технологии и разширяване на продуктовата гама. Безвъзмездното финансиране няма да промени посоката ни на развитие, но ще ускори постигането на целите. Убедени сме, че ще участваме и в бъдещи програми съвместно с нашия консултант, който е част от нашия успех. ”

 

Още успешни проекти