Успешни проекти

Хемимонд АД

ОП "Конкурентоспособност"
Стойност на проекта:
729 642.00 лв.
Стойност на БФП:
328 338.90 лв.
Срок на изпълнение:
12 месеца

Общата цел на проекта е да подобри производствения капацитет и експортния потенциал на „Хемимонд“ АД- българско малко предприятие от информационно технологичния сектор, чрез инвестиция в съвременно технологично оборудване, което ще позволи на компанията да повиши конкурентните си предимства на българския пазар и да разшири позициите си на външния.

Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством надграждане на собствения капацитет на „Хемимонд“АД за предоставяне на високотехнологичното решение от типа „облачна информационна инфраструктура” (private cloud infrastructure), което е уникално като цяло за централно и източноевропейския пазар. Генерираните приходи от продажби в следствие на изпълнените ИТ услуги ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на други български МПС.

Още успешни проекти