Георги Грънчаров

Георги е консултант с 15-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС, като основният му фокус е Програмата за развитие на селските райони.

 

Притежава дългогодишен опит като ръководител и координатор на инфраструктурни и инвестиционни проекти. Ръководител е на консорциум за изпълнение на ЛОТ 2 по проект № К 07-31-3/23.11.2007г “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в до 100 администрации”, с Финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, финансиран от Европейски социален фонд (2008 г.)

 

Трудовият си опит стартира в административните структури – Министерство на земеделието и горите, Министерство на транспорта и съобщенията и ДВФК към Министерство на финансите. От 2004 година работи в частния сектор като собственик и управител на компании, занимаващи се с консултиране при грантово финансиране.

 

Магистър по икономика от Стопанска академия “Д. А. Ценов”, специалност „Счетоводство и контрол“, гр. Свищов, Магистър по “Бизнес администрация“ от Нов Български Университет, Магистърска степен „Европейски проекти” на Американски университет в България.

 

Водещ одитор по международно признатите стандарти ISO 9001 и ISO 14001.