Подкрепа за повишаване на диагностично – лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ – Разлог“ ЕООД

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>