Разширение на винарска изба Варна, чрез построяване на нова сграда – „Цех за бутилиране и стареене на вина“ и закупуване на технологично оборудване за нуждите на винарната

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>