Съвременно обучение в областта на новите информационни технологии в съответствие с изискванията на технологичния бранш в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” , гр. Казанлък

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>