Технологично преустройство на месопреработвателно предприятие чрез закупуване на оборудване за производство и осигуряване на разноса на готова продукция чрез закупуване на нови товарни автомобили

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>