За нас

Компании

„Интер Консулт Груп“ ООД е в основата на четири компании, които притежават собствени екипи и специфична експертиза.

"ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП" ООД

„Интер Консулт Груп“ ООД е в основата на четири компании, които притежават собствени екипи и специфична експертиза. Компания, специализирана в подготовка и управление на европейски проекти по програми, финансиращи бизнеса, публичната власт и неправителствения сектор.

„Интер Консулт Груп“ ООД притежава валиден сертификат за съответствие с изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 с обхват „Подготовка на проекти за грантово финансиране, управление на проекти. Провеждане на обучения. Юридически консултации при изготвяне на тръжни документации.“ Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени консултации, обучения и разработване на проекти по европейски програми, финансирани по линия на европейските програми  Deklaracia_politika_2018

BV_Cert_9001-27001

"ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО" ООД

„Интер Консулт Агро“ ООД – компания, специализирана в подготовка и управление на проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Националните програми, финансиращи селското стопанство.

"ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА" ООД

Компания, с основен фокус предоставяне на услуги в областта на консултиране по международно признати стандарти, управленско консултиране, бизнес анализи, оценки и др.

„Интер Консулт Нова“ ООД притежава валиден сертификат за съответствие с изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 с обхват „Разработване и внедряване на системи за управление и обучение на одитори. Извършване на функционални анализи, анализи на трудовата дейност и работните процеси. Изготвяне на стратегии, планове и програми.“ Политиката на компанията е ориентирана към предлагане на качествени консултации, обучения и разработване на проекти по европейски програми, финансирани по линия на европейските програми Декларация за политика по качество и сигурност на информацията_ICN

BV_Cert_9001-27001

СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА"

СНЦ „Европейски център в подкрепа на бизнеса“ – неправителствена организация, която подпомага бизнеса, чрез информационна, иновационна, обучителна и координационна дейност.  Към сдружението функционира Център за професионално обучение, лицензиран в НАПОО.