За нас

Партньори

„Интер Консулт Груп“ ООД е член на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП).

Към сайта на БАКЕП

БАНКИ

ВОДЕЩИ БРАНШОВИ ОГРАНИЗАЦИИ

ДОСТАВЧИЦИ НА ОБУРУДВАНЕ

АРХИТЕКТУРНИ БЮРА

СЕРТИФИКАЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛИЕНТИ